Kandidaatstelling voor verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen

De kandidaatstelling voor politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen is op 30 januari 2023. Dit moet bij de gemeente Den Haag. Lees meer over hoe de kandidaatstelling werkt. En welke documenten uw partij daarbij moet inleveren.

Voorwaarden voor kandidaten

Om toegelaten te worden tot het kiescollege, moet een kandidaat aan 4 voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.

 • U woont in het buitenland.

 • U heeft kiesrecht.

Woont u niet in het buitenland? Dan moet u een verklaring inleveren. In deze verklaring staat dat u in het buitenland gaat wonen als u lid wordt van het kiescollege niet-ingezetenen.

Nodig bij de kandidaatstelling van een politieke partij

Hieronder ziet u wat een politieke partij moet inleveren om mee te mogen doen met de kiescollegeverkiezing niet-ingezetenen.

 • Om mee te doen aan de verkiezing, moet u een kandidatenlijst inleveren. Er mogen maximaal 50 kandidaten op een lijst staan.

  Formulier Kandidatenlijst (Model H 1) (PDF, 483,9 kB)
 • Een instemmingsverklaring van iedere kandidaat. Hiermee geven de kandidaten aan dat ze akkoord gaan met hun plek op de lijst.

  Formulier Instemmingsverklaring (Model H 9) (PDF, 224,5 kB)
 • Kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs van iedere kandidaat en van de persoon die de kandidatenlijst inlevert. Staat uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort of identiteitsbewijs? Kopieer dan ook de achterkant.
 • Zijn er kandidaten die niet in het buitenland wonen? Dan moeten zij verklaren dat ze in het buitenland gaan wonen als ze lid worden van het kiescollege niet-ingezetenen.

  Formulier Verklaring van voorgenomen vestiging (PDF, 75,9 kB)
 • Iedere partij moet 10 ondersteuningsverklaringen inleveren. Hiermee verklaart de kiezer dat hij de deelname van deze politieke partij aan de kiescollegeverkiezing steunt. Kiezers buiten Nederland leggen de ondersteuningsverklaring digitaal af. Zie voor het formulier ‘Ondersteuningsverklaring kiescollege niet-ingezetenen'.
 • Uw partij moet € 225 (waarborgsom) voor de kandidaatstelling betalen. Als u de waarborgsom heeft betaald, ontvangt u een bewijs van betaling (Model H 12). Dit bewijs moet u inleveren bij de kandidaatstelling.

  Dit waarborgsom van €225 moet u overmaken:

  • naar IBAN-nummer NL71 BNGH 0285 1056 47

  • op naam van 'GEM. DEN HAAG DPZ’

  • vermeld daarbij ‘waarborgsom kandidaatstelling kiescollegeverkiezing’ en de aanduiding van de politieke partij

  Het bedrag krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u het bedrag terug.

 • Wilt u een geregistreerde aanduiding (lijstnaam) boven de kandidatenlijst plaatsen? Dan moet u een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij toevoegen. Daarin staat dat de inleveraar toestemming heeft om dit te doen (Model H 3-1).

  Formulier Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (Model H 3-1) (PDF, 220,7 kB)
 • 2 of meer partijen kunnen ook samen 1 kandidatenlijst inleveren. De partijnamen of afkortingen daarvan komen dan boven de lijst te staan. U moet een verklaring toevoegen waarin de (plaatsvervangend) gemachtigden de inleveraar toestemming geven hiervoor (Model H 3-2).

  Formulier Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen (Model H 3-2) (PDF, 231,5 kB)

De kandidaatstelling voor politieke partijen

Maandag 30 januari 2023 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke partijen alle verplichte documenten in op stadsdeelkantoor Scheveningen, Scheveningseweg 303.

Alleen personen met kiesrecht voor de kiescollegeverkiezing of de Provinciale Statenverkiezing mogen de kandidatenlijst en andere formulieren inleveren.

Belangrijke informatie:

U moet hiervoor een afspraak maken bij de Unit Verkiezingen.

Goed om te weten

De gemeente houdt in de week voor de kandidaatstelling een voorinlevering. Hierbij controleert de gemeente alvast of u alle verplichte documenten goed heeft ingevuld. De voorinlevering is van 23 tot en met 27 januari 2023. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel (070) 353 63 53.

Belangrijke informatie:

De voorinlevering is nog niet de echte kandidaatstelling. U moet op 30 januari 2023 alle verplichte documenten inleveren op stadsdeelkantoor Scheveningen. Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd.

Contact

Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel (070) 353 63 53.

Zie ook: Meedoen aan de kiescollegeverkiezing niet-ingezetenen met een politieke partij

Gepubliceerd: 19 oktober 2022Laatste wijziging: 21 oktober 2022