Aanduiding en logo registreren voor verkiezing kiescollege niet-ingezetenen

Wilt u de aanduiding (de lijstnaam) en het logo van uw politieke partij registreren? Dan kunt u daarvoor een verzoek doen bij het centraal stembureau van het kiescollege niet-ingezetenen via de gemeente Den Haag. U leest hier hoe u dat kunt doen.

Aanduiding en logo registreren

Is uw partij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in Nederland? En staan de statuten (regels) van uw vereniging in een notariële akte? Dan kunt u een aanduiding en logo laten registreren voor de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen. Dit gebeurt bij het centraal stembureau van het kiescollege niet-ingezetenen. Zijn uw aanduiding en logo al geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen? Dan hoeft u voor deze nieuwe verkiezing niet een nieuw registratieverzoek te doen.

Zo registreert u een aanduiding:

 • Maak een bedrag (waarborgsom) van € 225 over naar:

  • IBAN-nummer NL 71 BNGH 0285 1056 47
  • op naam van 'GEM. DEN HAAG DPZ'
  • vermeld hierbij ‘waarborgsom registratie aanduiding kiescollege’ en de aanduiding van de politieke partij. U krijgt hierna een bewijs van betaling van de unit Verkiezingen.
 • Gebruik voor uw verzoek het formulier 'Verzoek tot registratie van een aanduiding (en logo)’. Dit vindt u hieronder op deze pagina. Stuur met dit ingevulde formulier mee:

  • een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging
  • een origineel bewijs van inschrijving in het Handelsregister (niet ouder dan 6 maanden)
  • het bewijs van betaling van de waarborgsom
  • het logo van uw partij (zie ook hierna, onder het kopje ‘Logo registreren’)
 • Stuur uw verzoek tot registratie van de aanduiding en het logo naar verkiezingen@denhaag.nl. Als u alleen een aanduiding wilt registreren en geen logo, kan dit ook per post. Stuur dan uw verzoek naar: Gemeente Den Haag
  Verkiezingen KBN
  Postbus 84 008
  2508 AA Den Haag
 • Dien uw verzoek zo snel mogelijk in, zodat het centraal stembureau uw verzoek zo snel mogelijk kan beoordelen. Binnen 4 weken krijgt u een reactie. Het besluit wordt dan ook bekendgemaakt in de Staatscourant en op deze website. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u een nieuw verzoek doen. Dit verzoek moet op zijn laatst op 19 december 2022 om 23.59 uur bij de Unit Verkiezingen zijn ontvangen.
 • Als u een geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt u de waarborgsom van € 225 terug.

  Logo registreren

  • U kunt tegelijk met de aanduiding ook een logo registreren. Het logo komt samen met de aanduiding op het stembiljet te staan.
  • U stuurt het logo digitaal naar het centraal stembureau. Dat moet samen met het ingevulde formulier ‘Verzoek tot registratie van een aanduiding (en logo)’.
  • De technische eisen (formaten) voor het registreren van een logo vindt u op het formulier.
  Download formulier Verzoek registratie aanduiding en logo (PDF, 114,6 kB)

  Aanduiding en logo registreren niet verplicht

  U hoeft geen aanduiding of logo te registreren. Registreert u geen aanduiding, of doet u dit te laat? Dan krijgt u alleen een lijstnummer. Dit nummer komt boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De naam van de partij komt daar dan niet op te staan. Als u een logo wilt registreren, moet u ook een lijstnaam registreren.

  Loting

  Een loting bepaalt welk lijstnummer uw partij krijgt. Deze loting gebeurt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Die is op vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur.

   Contact

   Heeft u vragen over het registreren van een aanduiding of logo? Neem dan contact op met de unit Verkiezingen. Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel +31 (0)70 353 63 53.

   Zie ook: Meedoen aan de kiescollegeverkiezing niet-ingezetenen met een politieke partij

   Gepubliceerd: 7 november 2022Laatste wijziging: 24 november 2022