Kennisgevingen provinciale statenverkiezing 2019

Hier vindt u de openbare kennisgevingen over de provinciale statenverkiezing 2019.

Kennisgeving 4 februari 2019

Zitting centraal stembureau provinciale statenverkiezing

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland maakt bekend dat het centraal stembureau bijeenkomt op de hierna genoemde tijdstippen en locaties:

1. Dinsdag 5 februari 2019, 16.00 uur besloten zitting

   Op dinsdag 5 februari 2019 om 16.00 uur doet het centraal stembureau in besloten zitting uitspraak over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten en de lijstnummering. De kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen kunt u tussen 8.30 en 17.30 uur inzien op het stadsdeelkantoor Scheveningen, Scheveningseweg 303.

   2. Vrijdag 8 februari 2019, 16.00 uur, Raadzaal, Spui 70 Den Haag

   Op vrijdag 8 februari 2019 is er in de raadzaal van het stadhuis een openbare zitting waarbij het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de kandidaten op de kandidatenlijsten. Daarnaast beslist het centraal stembureau over het handhaven van de geplaatste aanduiding boven de lijst en het nummeren van de kandidatenlijsten.

   3. Vrijdag 22 maart 2019, 10.00 uur, Raadzaal, Spui 70 Den Haag

   Op vrijdag 22 maart 2019 stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting in de raadzaal in het stadhuis de uitslag van de gemeente Den Haag vast van de provinciale statenverkiezing 2019.

   4. Maandag 25 maart 2019, 10.00 uur, Raadzaal, Spui 70 Den Haag

   Op maandag 25 maart 2019 stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting in de raadzaal in het stadhuis de uitslag vast van de provinciale statenverkiezing 2019. Daarnaast maakt het centraal stembureau tijdens deze zitting de zetelverdeling en toewijzing van de zetels aan kandidaten bekend.

   Kennisgevingen 7 januari 2019

   Registratieverzoeken naamsaanduidingen politieke groeperingen

   Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland maakt ingevolge artikel G2, lid 5 van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduiding van politieke groepering te registreren in het Register voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten en dat als gemachtigde van deze groepering en diens plaatsvervanger de volgende personen zijn aangewezen:

   Aanduiding: NIDA
   Gemachtigde: N. Gerdan
   Plaatsvervanger: F. S. Ahmed

   Den Haag, 24 december 2018
   Pauline Krikke,
   voorzitter centraal stembureau

   Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland, gelet op artikel G2, zesde lid van de Kieswet, heeft op 24 december 2018 besloten de aanduiding van de politieke groepering Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland te wijzigen in Lokale Partijen Zuid Holland en overeenkomstig uw verzoek geregistreerd dat als gemachtigde van deze groepering en plaatsvervangend gemachtigde de volgende personen zijn aangewezen:

   Gemachtigde: de heer B.G. Paulides
   Plaatsvervangende gemachtigde: mevrouw W. Mantjes - Schubart

   Den Haag, 24 december 2018
   Pauline Krikke,
   voorzitter centraal stembureau

   Zie ook www.denhaag.nl/verkiezingen

   Gepubliceerd: 8 januari 2019Laatste wijziging: 11 februari 2019