Kandidaatstelling politieke partijen

Iedere Haagse kiezer kan zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad. Om in de gemeenteraad te kunnen komen moet u 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet u in de gemeente Den Haag wonen en kiesrecht hebben.

Als u nog niet in de gemeente Den Haag woont, dan kunt u een verklaring inleveren. Daarin staat dat u in de gemeente Den Haag gaat wonen als u in de gemeenteraad komt. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling. Heeft u de nationaliteit van een EU-lidstaat? Dan kunt u zich kandidaatstellen. Heeft u de nationaliteit van een niet-EU lidstaat, dan kunt u zich kandidaat stellen als u meer dan 5 jaar achter elkaar legaal in Nederland woont.

    De kandidaatstelling voor politieke partijen

    Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke partijen alle verplichte documenten in op stadsdeelkantoor Scheveningen, Scheveningseweg 303. U moet hiervoor een afspraak maken.

    Voorinlevering

    Voor de kandidaatstelling organiseert de gemeente een voorinlevering. Hierbij kan de gemeente alvast controleren of u alle verplichte documenten goed en compleet heeft ingevuld. De voorinlevering is van 24 tot en met 28 januari 2022. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel (070) 353 44 88.

    Let op!
    Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd, moet u op 31 januari 2022 alle verplichte documenten inleveren.

     Verkiezingssoftware gebruiken

     Bij het verzamelen van alle verplichte documenten kunt u het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) gebruiken. De Kiesraad stelt deze verkiezingssoftware ongeveer eind december 2021 beschikbaar.

     Verplichte documenten

     De verplicht in te leveren formulieren (modellen) zijn meestal wettelijk voorgeschreven. Deze kunt u vinden via de verkiezingssoftware OSV. Hieronder ziet u welke modellen u moet gebruiken:

     • Er mogen maximaal 50 kandidaten op een lijst staan. Had uw politieke partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezing meer dan 15 zetels? Dan mag u maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten (Model H1).

      Formulier Kandidatenlijst (Model H1) (PDF, 278,6 kB)
     • Een instemmingsverklaring van iedere kandidaat. Hiermee geven de kandidaten aan dat ze akkoord gaan met hun plek op de lijst (Model H9).

      Instemmingsverklaring (Model H9) (PDF, 209,8 kB)

     • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de persoon die de kandidatenlijst inlevert. Als uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs staat, dan moet u de achterkant ook kopiëren.
     • Zijn er kandidaten die buiten Den Haag wonen? Dan moeten zij verklaren dat ze in Den Haag gaan wonen als ze in de gemeenteraad komen (Model H7).

      Verklaring van voorgenomen vestiging (Model H7) (PDF, 75,6 kB)

     • Bij de kandidatenlijst moet u een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij toevoegen. Daarin staat dat de inleveraar toestemming heeft om een geregistreerde lijstnaam van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen (Model H3-1).

      Machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen (Model H3-1) (PDF, 199,3 kB)

     • Doet uw partij voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezing? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u minimaal 30 ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling inleveren (Model H4).
     • Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u een waarborgsom van € 225 voor de kandidaatstelling betalen. Dit bedrag moet u overmaken:

      • naar IBAN-nummer NL71 BNGH 0285 1056 47
      • op naam van 'GEM. DEN HAAG DPZ’
      • vermeld daarbij ‘waarborgsom kandidaatstelling’ en de lijstnaam van de politieke partij

      Nadat u de waarborgsom betaalt, ontvangt u een bewijs van betaling (Model H12). De waarborgsom krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u de waarborgsom terug.

     • 2 of meer partijen kunnen ook samen 1 kandidatenlijst inleveren. Daarboven komt dan een samenvoeging van de partijnamen of de afkortingen daarvan. U moet een verklaring toevoegen waarin de (plaatsvervangend) gemachtigden de inleveraar toestemming geven hiervoor (Model H3-2).

      Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen (Model H3-2) (PDF, 208,9 kB)

     Contact

     Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel (070) 353 44 88.

     Meer informatie

     Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bekijk de Kieswet, artikel H op wetten.overheid.nl.

     Gepubliceerd: 15 oktober 2021Laatste wijziging: 15 november 2021