Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u 22 november 2023 niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Wegwijzer stembureau

Iemand machtigen

U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Via de stempas (onderhandse volmacht)

 • Vraag iemand die ook in Den Haag woont om voor u te stemmen.
 • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt uw stempas 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • U en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
 • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
 • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

        Via schriftelijke volmacht

        Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Den Haag woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. U kunt de schriftelijk volmacht aanvragen voordat u uw stempas heeft. Woont u op 9 oktober 2023 in Den Haag? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 9 oktober 2023 in behandeling. Omdat zij dan de kiesgerechtigheid kan vaststellen. 

        Download het formulier:

        Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 106,2 kB)

        Of haal het formulier op bij de verkiezingsbalie in het Stadhuis (Spui 70). Dat kan vanaf maandag 30 oktober 2023.

        U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening.

        U kunt het ondertekende formulier:

        • inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@denhaag.nl
        • per post sturen naar: Unit Verkiezingen, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag.
        • inleveren bij de verkiezingsbalie in het stadhuis (Spui 70). Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien. Alleen de volmachtgever (de persoon die iemand toestemming geeft) kan het formulier inleveren.

        Formulier op tijd versturen

        • Verstuurt u het formulier per e-mail of per post? Dan moet het op zijn laatst op vrijdag 17 november 2023 bij de gemeente binnen zijn.
        • Levert u als volmachtgever het formulier in aan de balie? Dit kan tot vrijdag 17 november 2023, 17.00 uur.

         Na uw aanvraag

         Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u stemt een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

         Contact

         Heeft u vragen over de volmacht? Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel naar (070) 353 44 88.

         Zie ook: Verkiezingen

         Gepubliceerd: 14 augustus 2023Laatste wijziging: 20 september 2023