Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht).

Bent u in het buitenland tijdens de verkiezing? Bijvoorbeeld voor werk, vakantie of stage? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen, of per brief stemmen.

De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen

U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

1. Onderhandse volmacht

 • Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die ook in Den Haag woont.

 • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Deze ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.

 • U moet de gegevens invullen.

 • U en degene die voor u stemt (gemachtigde persoon) moeten allebei een handtekening zetten.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde persoon een (kopie van het) identiteitsbewijs van u (de volmachtgever) laten zien. De gemachtigde persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

  2. Schriftelijke volmacht

  Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u iemand wilt machtigen die niet in Den Haag woont. Hiermee kan elke andere kiezer in heel Nederland voor u stemmen. Let op: als u dit verzoek heeft ingediend, kunt u dit niet meer ongedaan maken. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woonde.

  Als u op 1 februari 2021 in Den Haag woonde, kunt u de schriftelijke volmacht op 2 manieren aanvragen:

  • Digitaal

   • Voor het digitaal aanvragen moet u 2 formulieren opsturen. Het 1e formulier vult u zelf in, het 2e formulier vult de persoon in die voor u gaat stemmen.
   • Download het formulier Aanvraag schriftelijke volmacht (G1), en vul dit in.

    Aanvraag schriftelijke volmacht (G1) (PDF, 106,6 kB)
   • De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) downloadt het formulier Accepteren schriftelijke volmacht (G2), en vult dit in.

    Accepteren schriftelijke volmacht (G2) (PDF, 102,1 kB)
   • Wanneer beide formulieren zijn ingevuld zijn, stuurt u ze samen per e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl
   • Deze formulieren moeten op zijn laatst vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.
  • Via het aanvraagformulier schriftelijke volmacht

   • Download het formulier Aanvraag schriftelijke volmacht (L8). Of haal dit formulier op bij de verkiezingsbalie in het stadhuis. Dat kan vanaf woensdag 24 februari 2021.

    Aanvraag schriftelijke volmacht (L8) (PDF, 85,5 kB)
   • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
   • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

    • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@denhaag.nl
    • per post sturen naar: Unit Verkiezingen, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag
    • persoonlijk inleveren bij de balie in het stadhuis (Spui 70)

     Let op!
     • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de balie of een kopie mee te sturen bij uw aanvraag.
     • Het formulier moet op zijn laatst vrijdag 12 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn.

     De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt een volmachtbewijs. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen op het moment dat diegene ook zelf stemt. Hiervoor heeft de gemachtigde geen kopie van uw identiteitsdocument nodig.

  Zie ook: In een andere gemeente stemmen

  Gepubliceerd: 15 februari 2021Laatste wijziging: 19 februari 2021