Iemand anders voor u laten stemmen bij de verkiezing van de Tweede Kamer

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht).

De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op 2 manieren: met een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

 • Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die ook in de gemeente Den Haag woont.
 • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • De kiezer moet de gegevens invullen.
 • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Den Haag woont. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woonde op 1 februari 2021. Als dat Den Haag is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan:

 • U downloadt het L8-formulier. Of u haalt dit L8 formulier op bij de verkiezingsbalie in het stadhuis. Dat kan vanaf woensdag 24 februari 2021.
L8-formulier schriftelijke volmacht verkiezing Tweede Kamer (PDF, 85,5 kB)
 • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
 • Als u het aan de balie inlevert, laat u uw identiteitsbewijs zien.
 • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

  • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@denhaag.nl of
  • per post sturen naar: Unit Verkiezingen, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag of
  • inleveren bij de balie in het stadhuis (Spui 70)
Let op!

 • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de balie.
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.
  Zie ook: www.denhaag.nl/verkiezingen

  Gepubliceerd: 11 augustus 2020Laatste wijziging: 8 december 2020