Iemand anders voor u laten stemmen bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht).

De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan met een onderhandse volmacht.

Onderhandse volmacht

  • Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die ook in de gemeente Den Haag woont.
  • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in.
  • De kiezer moet de gegevens invullen.
  • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen.
    Zie ook www.denhaag.nl/verkiezingen

    Gepubliceerd: 15 maart 2019Laatste wijziging: 13 maart 2019