Iemand anders voor u laten stemmen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Kunt u die dag niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag, per verkiezing, voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Iemand machtigen via uw stempas

 • Vraag iemand die ook in Den Haag woont om voor u te stemmen.
 • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
 • De persoon die namens u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
 • Bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.
Belangrijke informatie:

De persoon die via de stempas namens u stemt, moet ook in Den Haag wonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een machtiging wilt regelen voordat u uw stempas heeft. Bijvoorbeeld omdat u langere tijd niet in Nederland bent.

Woont u op 1 februari 2023 in Den Haag? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente Den Haag aanvragen.

Download het formulier:

Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 107,2 kB)

Of haal het formulier op bij de verkiezingsbalie in het Stadhuis (Spui 70). Dat kan vanaf woensdag 22 februari 2023.

U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

U kunt het formulier:

 • inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@denhaag.nl.
 • per post sturen naar: Unit Verkiezingen, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag
 • inleveren bij de verkiezingsbalie in het Stadhuis (Spui 70).
  Dit kan vanaf woensdag 22 februari 2023.
  Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien.

Belangrijke informatie:

De persoon die met de schriftelijke volmacht namens u stemt, moet ook in de provincie Zuid-Holland wonen, of binnen het waterschap Delfland.

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Contact

Heeft u vragen over de volmacht? Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel naar (070) 353 44 88.

Gepubliceerd: 12 december 2022Laatste wijziging: 12 december 2022