Iemand anders voor u laten stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing

Op 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. En een aantal stembureaus is ook open op 14 en 15 maart. Kunt u niet zelf stemmen op een van die dagen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft de persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Wegwijzer stembureau

Iemand machtigen

Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de achterkant van de stempas of met een schriftelijke volmacht.

Via de stempas

 • Vraag iemand die ook in Den Haag woont om voor u te stemmen.
 • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
 • De persoon die namens u stemt (de gemachtigde) neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
 • Bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

   Schriftelijke volmacht

   Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een machtiging wilt regelen voordat u uw stempas heeft. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat. Woont u op 31 januari 2022 in Den Haag? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente Den Haag aanvragen.
   Download het formulier:

   Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 106 kB)

   Of haal het formulier op bij de verkiezingsbalie in het stadhuis (Spui 70). Dat kan vanaf woensdag 23 februari 2022.

   U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

   U kunt het formulier:

   • of per post sturen naar: Unit Verkiezingen, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag
   • of inleveren bij de verkiezingsbalie in het stadhuis (Spui 70). Dit kan vanaf woensdag 23 februari 2022. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien.

   Formulier op tijd versturen of inleveren

   De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, voor 17.00 uur hebben ontvangen.

   Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

   Contact

   Heeft u vragen over de volmacht? Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel naar (070) 353 44 88.

   Zie ook: Verkiezingen

   Gepubliceerd: 16 december 2021Laatste wijziging: 19 januari 2022