Het raadgevend referendum op 21 maart 2018

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Den Haag.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waarover een referendum wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen in Den Haag stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben.
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
  • Op 5 februari 2018 in Den Haag ingeschreven staan.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

Meenemen naar het stembureau

Om te kunnen stemmen, neemt u mee:

  • Uw stempas
  • Een identiteitsbewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument of een geprivilegieerdendocument. Ook zijn andere Europese legitimatiebewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs). Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 22 maart 2013 of later). Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van de gemeentelijke verklaring van vermissing. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement.

Meer informatie

Lees alles over het raadgevend referendum.

Gepubliceerd: 16 november 2017Laatste wijziging: 1 maart 2018