Aanduiding registreren of veranderen

Wilt u voor de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart 2023 de aanduiding (lijstnaam) van uw politieke partij registreren? Dien dan een verzoek in bij het centraal stembureau van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Lees hieronder hoe u de aanduiding van uw politieke partij registreert.

Hoe het werkt

U kunt u een aanduiding laten registreren als:

 • uw partij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in Nederland is (dezelfde rechten en plichten heeft als een burger)

 • de statuten (regels en afspraken) van uw vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte (juridisch document opgemaakt en ondertekend door een notaris waarin die regels en afspraken staan)

U kunt een aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het centraal stembureau is gevestigd bij gemeente Den Haag.

Staat uw aanduiding al geregistreerd bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezing? Dan hoeft u voor de Provinciale Statenverkiezing uw aanduiding niet opnieuw te registreren.

Aanduiding registreren

Zo registreert u een aanduiding:

 • Maak € 225 (waarborgsom) over naar:

  • IBAN-nummer NL 71 BNGH 0285 1056 47

  • op naam van 'GEM. DEN HAAG DPZ'

  • vermeld hierbij ‘waarborgsom registratie aanduiding Provinciale Statenverkiezing’ en de aanduiding van de politieke partij. U krijgt dan een bewijs van de Unit Verkiezingen van de gemeente dat u heeft betaald.

 • Gebruik voor uw verzoek het formulier 'Verzoek tot registratie van een aanduiding’. Dit vindt u hieronder op deze pagina. Stuur met dit ingevulde formulier mee:

  • een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging

  • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister (niet ouder dan 6 maanden)

  • het bewijs dat de waarborgsom is betaald

 • Verstuur uw verzoek tot registratie van de aanduiding:

  • via e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl, met als onderwerp ‘Registratie aanduiding Provinciale Statenverkiezing’.

  • per post naar:
   Gemeente Den Haag
   Publiekszaken / Unit Verkiezingen
   Postbus 12620
   2500 DL Den Haag

 • Dien uw verzoek zo snel mogelijk in, zodat het centraal stembureau uw verzoek zo snel mogelijk kan beoordelen. Binnen 4 weken krijgt u een reactie. Het besluit wordt dan ook bekendgemaakt in het Provinciaal blad en op deze website. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u een nieuw verzoek doen. Dit verzoek moet op zijn laatst op 19 december 2022 om 23.59 uur bij de Unit Verkiezingen zijn ontvangen.
 • Als u een geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt u de waarborgsom van € 225 terug.
Verzoek tot registratie van een aanduiding (Model G 1-1) (PDF, 106 kB)

Aanduiding registreren niet verplicht

U bent niet verplicht een aanduiding te registreren. Registreert u geen aanduiding, of doet u dit te laat? Dan krijgt u alleen een lijstnummer. Dit nummer komt boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De naam van de partij komt daar dan niet op te staan. Welk nummer u krijgt wordt bepaald tijdens een loting. Deze loting is op vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur in de raadzaal van de gemeente tijdens een openbare zitting.

Aanduiding veranderen

Zo verandert u een geregistreerde aanduiding:

 • Stuur uw aanvraag naar het centraal stembureau:

  • via e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl, met als onderwerp ‘Veranderen aanduiding Provinciale Statenverkiezing’.

  • per post naar:
   Gemeente Den Haag
   Publiekszaken / Unit Verkiezingen
   Postbus 12620
   2500 DL Den Haag

   Stuur ook mee:

   • een afschrift van de notariële akte met de statuten van de vereniging

   • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister (niet ouder dan 6 maanden)

 • Uw verzoek moet op zijn laatst 19 december 2022 om 23.59 uur bij de Unit Verkiezingen zijn ontvangen.

Het centraal stembureau kijkt of uw verzoek aan de Kieswet voldoet. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en wordt het besluit bekendgemaakt.

Contact

Heeft u vragen over het inschrijven of veranderen van een aanduiding? Neem contact op met de Unit Verkiezingen. Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel (070) 353 44 88.

Zie ook: Meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing

Gepubliceerd: 17 oktober 2022Laatste wijziging: 24 november 2022