Passantentellingen gemeente

De gemeente maakt op een aantal plaatsen gebruik van passantentellingen voor economisch onderzoek naar het aantal bezoekers. Bij deze tellingen wordt gebruik gemaakt van wifi.

Wanneer een mobiel apparaat (smartphone, laptop, ipad) wifi heeft aanstaan dan zendt dit apparaat wifi-signalen uit. Door met een sensor het aantal wifi-signalen in een bepaald gebied te meten krijgt de gemeente een goede indruk van het aantal bezoekers van dat gebied.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij het verkrijgen van die tellingen speelt de privacy van mensen natuurlijk een grote rol. De gemeente ziet erop toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming goed wordt nageleefd. Zo krijgt de gemeente geen persoonsgebonden of privacygevoelige gegevens.

MAC-adressen

Met het wifi-signaal zendt het een mobiel apparaat ook een MAC-adres uit. MAC-adressen zijn codes die uniek zijn voor een mobiel apparaat. Een MAC-adres verwijst dus naar een apparaat en niet naar een persoon. Toch wordt een MAC-adres wel als persoonsgegeven gezien binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarom gaat de gemeente extra zorgvuldig om met MAC-adressen tijdens het meten van passantentellingen.

Goed om te weten:

  • Tijdens het meten van wifi-signalen wordt er nooit verbinding gemaakt met uw MAC-adres.
  • Uw MAC-adres wordt door de sensoren van het bedrijf CityTraffic direct omgezet naar een nieuwe onherkenbare code waarna uw originele MAC-adres gelijk wordt weggegooid.
  • Het onherkenbaar gemaakte MAC-adres wordt daarna naar de server verstuurd en nog een keer opgeknipt waardoor het onmogelijk is om met deze losse codes te bepalen bij welk mobiel apparaat zij horen.

Wilt u meer weten over hoe uw privacy wordt behandeld? Kijk daarvoor op de website van CityTraffic.

Wilt u precies weten hoe het onherkenbaar maken van uw gegevens in zijn werk gaat? Bekijk dan hetfilmpje over hoe CityTraffic met uw privacy omgaat.

Apparaat uitsluiten of wifi uitzetten

U heeft de mogelijkheid om het MAC-adres van uw mobiele apparaat aan te melden op de website van CityTraffic om niet te worden geteld. Dit is het zogenoemde opt-out register. Om niet meegenomen te worden in de tellingen, kunt u de wifi op uw apparaat ook uitzetten.

Gepubliceerd: 15 november 2019Laatste wijziging: 8 mei 2020