Help mee aan betere teksten

De gemeente heeft 4 teksten van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn verbeterd. Deze teksten gaan over het gebruik van schoolgebouwen en hulp aan dak- en thuislozen. Haagse inwoners hielpen mee: zij gaven via het online programma Betere Teksten verbetertips en cijfers over de teksten.

De goede tips zijn verwerkt in een nieuwe brief die de gemeente voortaan verstuurt. De 3 teksten op de website worden ook verbeterd.

Hoger cijfer voor verbeterde brieven

In de 1e ronde gaven inwoners tips om de teksten beter te maken. Ze gaven ook een cijfer of de tekst duidelijk was en over de toon. De gemeente heeft de tips verwerkt in nieuwe teksten. Die teksten zijn online gezet, inwoners konden weer reageren en gaven een cijfer.

Bekijk hieronder de nieuwe, verbeterde teksten. Onder alle mensen die hebben geholpen, heeft de gemeente een prijs verloot. De winnaar ontvangt die binnenkort.

Resultaten

Verbeterde tekst Cijfer 1e ronde Cijfer 2e ronde
1. Brief: Gebruik van schoolgebouwen 6,2 7,5
2. Website: Dak- en thuislozenloket 8,3 9
3. Website: Jong en dakloos of thuisloos 8,5 8,8
4. Website: Opvang 7,5 8

Lees hieronder de nieuwe, verbeterde teksten.

 • Onderwerp: Gebruik schoolgebouwen Stokroosstraat 185 en Resedastraat 50

  Geachte bewoner,

  De schoolgebouwen Stokroosstraat 185 en Resedastraat 50 worden gebruikt als zogenaamde wissellocaties. Dit zijn gebouwen die tijdelijk door een school worden gebruikt als bijvoorbeeld hun oude gebouw wordt gesloopt en er een nieuw schoolgebouw wordt gebouwd.

  Op dit moment gebruikt de Galvanischool het gebouw Stokroosstraat 185.  De verwachting is dat dit nog tot halverwege het jaar 2022 duurt.

  Vanaf 10 maart 2021 maakt basisschool Oase gebruik van het gebouw Resedastraat 50. De verwachting is dat dit tot voorjaar 2023 zal duren.

  Door deze veranderingen wordt het drukker bij die scholen en worden de schoolpleinen meer gebruikt. Een aantal bewoners van de Geraniumstraat en de Resedastraat is bang voor meer overlast. In overleg met hun vertegenwoordigers en de afdeling Onderwijshuisvesting komen er straks enkele verbeteringen.

  U vindt deze maatregelen in de bijlage, samen met de contactgegevens van beide scholen en de afdeling Onderwijshuisvesting.

  Met vriendelijke groet,

  BIJLAGE

  Maatregelen gebouwen Stokroosstraat-Resedastraat

  Verkeeroverlast

  De omwonenden hebben last van het verkeer tijdens het halen en brengen van de kinderen van auto’s, fietsen, taxi’s, wachtende ouders en busvervoer.

  Om de (straks toegenomen) drukte te spreiden, start en eindigt De Oase een kwartier later dan de Galvanischool.

  Na de komst van school de Oase komen medewerkers van de gemeente kijken hoe het gaat met het verkeer en beoordelen zij of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

  Rond de gebouwen worden extra fietsenrekken geplaatst.

   

  Geluidsoverlast

  De omwonenden ervaren geluidsoverlast van spelende en gillende kinderen tijdens de pauzes van zowel school als buitenschoolse opvang. Dit kan op drie manieren worden beperkt:

  • Maatregelen bij bron
  • Maatregelen in de overdracht
  • Maatregelen bij de ontvanger

  De bedoeling is de bron te verminderen door het inzetten van een speelplein op het Stokroosveld (bij de handbalverenigingen). Daarvoor zal bij de afdeling Sportverhuur een kunstgrasveld worden gehuurd. Hiervoor moet een tijdelijke brug aangelegd worden bij het trappetje in het verlengde van de Geraniumstraat. Omdat hiervoor vergunningen aangevraagd moeten worden, duurt het helaas nog enige tijd voordat dit uitgevoerd kan worden.

  Na schooltijd wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het speelplein dat het verst van de woningen aan de Reseda- en Geraniumstraat af ligt.

  De overdracht kan verminderd worden door het vervangen van de verharding door geluiddempend materiaal. Tegen de schutting tussen het schoolplein en de tuinen aan de Reseda- en Geraniumstraat wordt geluiddempend materiaal aangebracht.

  Op de schoolpleinen worden speeltoestellen geplaatst in combinatie met het vervangen van tegels door boomschors of houtsnippers.

  Maatregelen bij de ontvanger zijn bijvoorbeeld isolatie en suskasten. Hiervoor heeft de gemeente helaas geen geld beschikbaar. 

  Informatie

  In het vervolg ontvangen de omwonenden een brief als er andere school in één van de gebouwen trekt.

  Ongeveer vier weken na de verhuizing van de Oase heeft de afdeling Onderwijshuisvesting een afspraak met de bewonersgroep Reseda- en Geraniumstraat om de ervaringen te bespreken en te bezien of er aanvullende acties nodig en mogelijk zijn.

  Contactgegevens

  obs Galvani                                                                   

  Stokroosstraat 185                                                        

  Raphaëla Huijts - van Onna                                       

  r.vanonna@galvani.nl                   

  070-360 74 95                                                                                

  KBS De Oase

  Resedastraat 50

  Adam Altena

  info@oase.lucasonderwijs.nl

  070-323 24 83

  Afdeling Onderwijshuisvesting

  Spui 70

  Cor Hofman

  ocw-ohv@denhaag.nl

  070-353 55 62

 • Dak- en Thuislozenloket

  Dakloos worden kan iedereen overkomen, om wat voor reden dan ook. U staat er niet alleen voor. Wat uw situatie ook is, hulp is altijd dichtbij. Deze hulp is gratis.

  Meld u bij het Dak- en Thuislozenloket

  Dreigt u dakloos te worden of bent u al dakloos? Kom dan naar het inloopspreekuur bij het Dak- en Thuislozenloket. U bent maandag tot en met vrijdag welkom van 9.00 tot 13.00 uur. Het adres is Binckhorstlaan 119-1. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als u dit heeft. Wilt u liever bellen? Bel dan naar (070) 353 72 91. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  Waar helpen wij bij?

  Bij het Dak- en Thuislozenloket kunt u terecht met uw vragen. In een gesprek van ongeveer 20 minuten kijken we samen met welke hulp we uw situatie kunnen verbeteren. Het kan gaan over:

  • Nachtopvang of onderdak: als het u niet lukt om een slaapplaats te regelen bij iemand die u kent.
  • Uitkering of werk: misschien bent u uw baan kwijtgeraakt. 
  • Zorg en zorgverzekering: er is in Den Haag speciale zorg voor daklozen en thuislozen. Ook voor hulp bij het regelen van een zorgverzekering kunt u bij het Dak- en Thuislozenloket terecht.
  • Briefadres: heeft u geen bekende of familielid waar u tijdelijk uw post kunt ontvangen? Het Dak- en Thuislozenloket kan u helpen aan een briefadres, zodat u uw post blijft ontvangen.

  Bent u nog niet dakloos, maar dreigt u uit uw huis te worden gezet? Bijvoorbeeld door een huurachterstand? Wacht niet. Kom zo snel mogelijk naar de Advies- en Informatiebalie van SZW. Deze vindt u in Stadhuis Spui en Stadskantoor Leyweg. Vaak lukt het om huisuitzetting tegen te houden.

 • Jong en dakloos of thuisloos?

  Bent u jong en dreigt u dak- of thuisloos te worden? Wij helpen u graag. Onze hulp is gratis.

  Kom naar het Dak- en Thuislozenloket

  U bent welkom bij het inloopspreekuur op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het adres is Binckhorstlaan 119-1. Heeft u een geldig legitimatiebewijs? Neem dit dan mee. Wilt u liever bellen? Bel dan naar (070) 353 72 91. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

  Waar helpen wij bij?

  • Slaapplaats
   Heeft u dringend een veilige slaapplaats nodig? Kom dan naar het Dak- en Thuislozenloket op Binckhorstlaan 119-1 in Den Haag. Daar hoort u of er een slaapplaats beschikbaar is. De slaapplaatsen in Den Haag worden aangeboden door het Leger des Heils. Het gaat om 24-uursopvang voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar uit de regio Den Haag. Mannen worden opgevangen aan de Nieboerweg 125 in Den Haag. Vrouwen aan de Noordpolderkade 163 in Den Haag.
  • Briefadres aanvragen
   Heeft u geen bekende of familielid die tijdelijk uw post kan ontvangen? Het Dak- en Thuislozenloket kan u helpen aan een briefadres. Dit is een adres waar u niet woont, maar wel post kunt ontvangen.
  • Advies en informatie
   We helpen u graag verder bij het Dak- en Thuislozenloket. Er zijn in Den Haag ook loketten gericht op jongeren. Die noemen we hieronder.
  • Jeugd Interventieteam
   Het Jeugd Interventieteam (JIT) helpt jongeren van 12 tot en met 26 jaar. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met wonen, werk, opleiding, geld en schulden, familie en vrienden of gezondheid. Het JIT is elke werkdag bereikbaar. Kijk ook op www.hetjit.nl.
  • Jongeren Informatiepunt
   Het Jongeren Informatiepunt (JIP) geeft gratis informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot en met 27 jaar. Bijvoorbeeld bij vragen over wonen, werk, opleiding, uw rechten, geld, verslaving, seks en gezondheid. Het JIP is elke werkdag bereikbaar. Kijk ook op www.jiphaaglanden.nl.
  • Straat Consulaat
   Vindt u het spannend om meteen met een hulpverlener te praten? Het Straat Consulaat houdt elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur een spreekuur voor jonge daklozen en thuislozen bij het JIP. U gaat dan in gesprek met een jonge vrijwilliger die zelf ook ervaring heeft met dakloosheid. En met een ondersteuner van het Straat Consulaat.Bel voor het maken van een afspraak (070) 205 35 00. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Of stuur een Whatsapp bericht naar 06 15 88 89 55. Kijk ook op www.straatconsulaat.nl.
 • Opvang

  Bent u op zoek naar een slaapplaats? Kom dan naar het Dak- en Thuislozenloket.

  Slaapplaats

  Heeft u dringend een veilige slaapplaats nodig? Kom dan zo snel mogelijk langs bij het Dak- en Thuislozenloket. Daar vertellen we u of er een gratis slaapplaats beschikbaar is.

  Ik kom niet uit Den Haag. Waar kan ik dan terecht?

  Het Dak- en Thuislozenloket van de gemeente Den Haag helpt mensen uit Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. Komt u uit de regio Delft, Midden-Delfland, Westland of Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u misschien naar de nachtopvang van PerspeKtief. Kijk op www.perspektief.nu of bel (015) 284 10 71 voor meer informatie. Komt u uit een andere gemeente? Neem dan contact op met die gemeente.

  Opvang voor daklozen uit Midden- en Oost-Europa

  De Poolse stichting Barka biedt hulp aan dakloze arbeidsmigranten. U wordt geholpen bij de terugkeer naar het land van herkomst, zorg en opvang. Tijdens het traject verblijft u bij het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan 115. U krijgt begeleiding in uw eigen taal.

  De opvang is voor arbeidsmigranten die:

  • dakloos zijn, en
  • uit Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen of een andere EU-lidstaat komen, en
  • geen recht hebben op sociale voorzieningen zoals een uitkering.

  Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Barka. U kunt ook naar het Dak- en Thuislozenloket komen. Wij kunnen een afspraak voor een intakegesprek bij Stichting Barka voor u maken. 

  Winterkouderegeling

  Bent u dakloos en is de temperatuur 0 graden of lager? Dan kunt u tussen 1 november en 31 maart gratis douchen en slapen in de nachtopvang. Ook kunt u een warme maaltijd krijgen. Wanneer u in de ochtend weggaat, krijgt u een broodpakket.

  Adres en openingstijden

  Adres: Randveen 64, Den Haag. Bereikbaar met bus 25, halte Randveen.

  Elke dag open van 18.00 tot 8.00 uur. Inloop van 18.00 tot 19.00 uur.

Betere Teksten

De gemeente wil dat haar teksten duidelijk zijn voor iedereen. Daarom wil zij graag weten of u de teksten begrijpt. Elke 2 maanden zijn er teksten om te verbeteren via het online programma Betere Teksten.

  Met uw tips worden teksten beter

  In de video vertellen mensen wat er beter kan en kunt u zien wat er met de verbeteringen is gedaan.

  Betere teksten

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over het project Betere Teksten? Of heeft u een opmerking over een onduidelijke tekst van de gemeente? Stuur dan een e-mail naar directduidelijk@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 13 augustus 2021Laatste wijziging: 16 augustus 2021