Help mee aan betere teksten

Wat vindt u van brieven, formulieren en informatie op de website van de gemeente? Wat kan er beter volgens u? Welke tips kunt u geven?

U gaf tot 7 juli 2023 uw verbeteringen door over een brief over het verwijderen van een bromfietswrak (Handhavingsorganisatie dienst Stadsbeheer). En u gaf deze brief een cijfer. Dank voor uw reacties!

U gaf de 1e tekst gemiddeld een 4,0. De 2e tekst gaf u gemiddeld een 7,4. Daarom gebruikt de gemeente voortaan de nieuwe tekst. U leest de nieuwe tekst hieronder.

 • Onderwerp
  Besluit: u moet uw bromfietswrak van de openbare weg halen

  Beste ……,

  Uw bromfietswrak staat op de openbare weg. U kreeg hierover een brief op XXX. In de brief vragen wij u ook om uw bromfietswrak weg te halen.

  Onze toezichthouders zagen dat uw bromfietswrak met kenteken XXXX nog steeds op de openbare weg staat. Zij hebben hier foto’s van gemaakt. Daarom ontvangt u dit besluit.

  Ons besluit: u moet uw bromfietswrak van de weg halen

  U heeft een reactie kunnen geven op onze brief van xxxxx. Dit heeft u niet gedaan.

  Uw bromfietswrak staat nog steeds op de openbare weg. Daarom leggen wij u een last onder bestuursdwang op.

  Dit betekent:

  1. Haal uw bromfietswrak met kenteken xxxx van de openbare weg vóór xxxxxxxxxx. U mag uw bromfietswrak ook niet ergens anders zetten op de openbare weg.
  2. Staat het wrak met kenteken xxxxxx na deze datum nog steeds op de weg? Dan halen wij het bromfietswrak weg. Wij bepalen de waarde (taxeren) en slaan hem (tijdelijk) op. Is de waarde lager dan € 100? Dan vernietigen wij het bromfietswrak direct. Alle kosten zijn voor u.

  Meer informatie hierover leest u in bijlage 1.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u dat aan ons laten weten. Dat noemen we “bezwaar maken”. In bijlage 2 staat hoe u dat kan doen.

  Mail als u vragen heeft naar xxxxxxxx @denhaag.nl

  Of bel naar XXXXX

  Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders,

  BIJLAGE 1

  Waarom vinden wij de bromfiets een wrak?

  • De bromfiets is verwaarloosd
  • Er kan niet meer mee gereden worden
  • xxxxx

  Waarom moet u uw bromfietswrak weghalen?

  Uw bromfietswrak zorgt voor een rommelig beeld op straat. En het is verboden een verwaarloosde brommer op de weg te laten staan.

  Wat zijn de wettelijke regels?

  • Artikel 5:1 onder a van de APV en artikel 1 eerste lid onder b van de Wegenverkeerswet 1994 geven aan wat er in de gemeente Den Haag verstaan wordt onder “weg”. Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten worden aangeduid als “weg”.
  • Artikel 5:12, lid 2, van de APV, bepaalt dat het verboden is om een bromfiets, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

  Wat houdt een last onder bestuursdwang in?

  U moet uw bromfietswrak binnen 2 werkdagen van de weg halen.

  • Is uw bromfietswrak na deze termijn nog niet van de weg gehaald? Dan halen wij het bromfietswrak weg.
  • Wij bepalen de waarde (taxeren) en slaan hem (tijdelijk) op. Heeft het bromfietswrak een waarde tot en met € 100? Dan vernietigen wij het bromfietswrak direct.
  • Heeft het bromfietswrak een waarde hoger dan € 100? Dan slaan wij het bromfietswrak op: minimaal 2 weken en maximaal 13 weken.
  • Zijn de totale kosten voor het opslaan veel hoger dan de waarde van de bromfiets? Ook dan vernietigen wij de bromfiets.

  Wilt u uw bromfiets terug?

  • Neem dan contact met ons op via telefoonnummer xxxxxx.
  • Maak een afspraak om het bromfietswrak op te halen. U krijgt dan ook te horen wat u moet betalen op de afgesproken datum.
  • Stuur ons daarna - via de e-mail of per post - een kopie van uw identiteitsbewijs. En het kentekenbewijs van de bromfiets. Dan geven wij uw gegevens - en de datum van ophalen - door aan het bedrijf waar uw bromfietswrak staat.
  • U krijgt van ons te horen waar u uw bromfietswrak op kunt halen.
  • Bij het ophalen betaalt u alle kosten. Let op! U krijgt uw bromfiets alleen mee als u alle kosten heeft betaald.

  BIJLAGE 2

  Wilt u bezwaar maken?

  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u de overtreder? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift uiterlijk binnen 6 weken na de datum dat het besluit bekend werd.

  U kunt uw bezwaarschrift indienen via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. U kunt ons geen e-mail sturen.

  • U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar:

  Burgemeester en wethouders van Den Haag,
  AWB / bezwaar
  Postbus 12 600
  2500 DJ DEN HAAG

  Zet in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bellen) en uw e-mailadres.
  • De datum en uw handtekening.
  • Een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee. En noem het kenmerk.
  • De redenen/argumenten waarom u het niet eens bent met het besluit.

  Schrijft u namens iemand anders het bezwaar? Stuur dan ook een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee van de persoon namens wie u bezwaar maakt.

  Spoed

  Is er snel een uitspraak nodig (spoedeisend belang)? Dan kunt u na het sturen van uw bezwaarschrift bij de rechtbank Den Haag vragen om een voorlopige voorziening (een voorlopige beslissing). Meer informatie hierover leest u op xxxxx.

  Met uw tips worden teksten beter

  In de video vertellen mensen wat er beter kan en kunt u zien wat er met de verbeteringen is gedaan.

  Betere teksten

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over het project Betere Teksten? Of heeft u een opmerking over een onduidelijke tekst van de gemeente? Stuur dan een e-mail naar directduidelijk@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 2 augustus 2023Laatste wijziging: 2 augustus 2023