Gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven kunnen medische zorg krijgen als zij dat nodig hebben. Op deze pagina leest u wat er mogelijk is.

украинец

(De vertaling is geautomatiseerd. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in vertaalde tekst door het gebruik van vertaalsoftware.)

Op de website van Refugee Help leest u meer informatie over beschikbare hulp voor vluchtelingen.

Vluchtelingen uit Oekraïners kunnen gratis hun Oekraïense vaccinatiebewijs omzetten naar een internationaal vaccinatiebewijs. Dit kan op 30 juni 2022 tussen 09.30 – 15.30 in Buurtcentrum Octopus, Delftselaan 12 in Den Haag. Neem hiervoor uw Oekraïense paspoort, Nederlandse inschrijving en uw Oekraïense vaccinatiebewijs mee.

Gemeentelijke opvanglocaties

Verblijft u op een gemeentelijke opvanglocatie en heeft u medische zorg nodig? Neem dan contact op met de begeleider op de locatie. De begeleider helpt u verder naar de juiste zorg.

Particuliere opvang

Verblijft u bij een gastgezin? Dan kunt u het best gebruikmaken van de zorgverleners van de mensen bij wie u tijdelijk woont. U kunt bijvoorbeeld hun huisarts om hulp vragen. De zorgverlener kan de kosten voor de behandeling declareren via het CAK. Het CAK vergoedt de kosten die normaal via de basisverzekering vergoed worden. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie staat op de website van het CAK.

Informatie over zorg in Nederland

 • De huisarts verleent in Nederland de reguliere zorg. Als dat nodig is, verwijst de huisarts u door naar een andere zorginstelling.

  De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden vergoedt medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vluchtelingen hoeven dus niks bij te dragen.

  Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zorg verlenen aan onverzekerbare vluchtelingen kunnen subsidie aanvragen bij het CAK.

  De Zorgverzekeringslijn geeft gratis advies en praktische tips over zorg. Ook als u niet verzekerd bent. Het telefoonnummer is 0800 - 6464644. Of vanuit het buitenland (+31)88 9006960.

 • Vluchtelingen hoeven alleen een zorgverzekering af te sluiten als ze:

  • aan het werk gaan in Nederland
  • succesvol asiel aanvragen

  Kijk voor meer informatie op de website van de Zorgverzekerlingslijn.

 • Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) verzorgt de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in Den Haag. In elk stadsdeel is er een locatie van het CJG waar Oekraïense kinderen terecht kunnen. Kijk op de website voor de locaties.

  Kinderen en jongeren kunnen een gezondheidscheck laten doen. Of zich laten inenten.

  Kijk voor meer informatie op de website van het CJG.

  Kijk voor meer informatie over infectieziekten en vaccinaties op de website van het rijksvaccinatieprogramma.

 • Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Kijk voor meer informatie op de website van TBC Zuid-Holland. De informatie op deze website is onder andere beschikbaar in het Oekraïens en Russisch.

  Bel bij een vermoeden van een besmetting met GGD Haaglanden voor een gratis screening. Telefoonnummer: (070) 353 71 69.

 • In Den Haag zijn meerdere priklocaties. Een afspraak maken is niet nodig.

 • De meeste mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Een coronaprik is gratis en vrijwillig.

  Lees meer informatie over hoe de coronavaccinatie werkt.

  Zie ook: Den Haag tegen corona.

Gepubliceerd: 11 april 2022Laatste wijziging: 16 juni 2022