Den Haag - Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Bevolkingsregisters, Burgerlijke Stand, doop-, trouw- en begraafregisters en meer.

Stamboomonderzoek via internet

Deze website bevat het Haagse bevolkingsregister (de gezinskaarten) uit de periode 1913-1939 en de registers van de Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1959. Dit zijn geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensakten. Daarnaast kan gezocht worden in repertoires (lijsten van ingeschreven akten) van diverse Haagse notarissen uit de periode 1843-1925.

Deze website bevat gegevens over voorname Haagse personen tot het jaar 1572.

Stamboomonderzoek op de studiezalen

Veel archiefstukken die informatie over personen bevatten zijn nog niet gedigitaliseerd. Deze   archiefstukken kunt u alleen inzien op één van de studiezalen van het Haags Gemeentearchief.

Ga naar stamboomonderzoek op de studiezalen.Gepubliceerd: 14 augustus 2014Laatste wijziging: 1 mei 2017