Den Haag - Wij willen uw archief

Wij willen uw archief

Het Haags Gemeentearchief (HGA) verzamelt archieven, losse documenten, foto’s, films en geluidsopnames die iets vertellen over het verleden van de stad. Zo krijgen belangstellenden en (toekomstige) onderzoekers zo veel mogelijk informatie over de stad van vroeger tot nu.

Naar welk materiaal wordt gezocht?

Den Haag is een bijzondere stad: vanouds een hofstad en regeringsstad, met nationale en internationale functies. Tegelijk is Den Haag ook een stad met een belangrijk multicultureel karakter. De gemeente streeft ernaar om archieven te verzamelen die een evenwichtig goed beeld geven van deze bijzondere diversiteit. Het HGA zoekt archieven die iets laten zien over:

 • kunst en cultuur, zoals toneel, (pop)muziek, cabaret
 • migratie, belangenorganisaties en culturele verenigingen voor specifieke bevolkingsgroepen, migrantengeschiedenis
 • Internationale stad van Vrede en Recht en internationale betrekkingen, zoals consulair leven, expats, internationale clubs en scholen

  Daarnaast neemt het HGA graag archieven op waarvan nog geen of nauwelijks archiefmateriaal is, zoals:

  • archieven van Haagse winkelbedrijven en fabrieken
  • archieven van politieke organisaties en actiegroepen

  Het materiaal dat het HGA bewaart moet dus een duidelijke relatie hebben met Den Haag.

  Openbaarheid van archieven

  Archieven die worden opgenomen zijn in principe openbaar en komen voor dienstverlening aan het publiek ter beschikking. In overleg met de eigenaar/schenker kunnen delen ervan voor korte of langere tijd de status 'beperkt openbaar' krijgen.

  Ordenen en beschrijven

  Archief moet altijd geordend en beschreven worden aangeleverd. Dat betekent dat er een (eenvoudige) lijst moet komen van de stukken. De stukken moeten bij elkaar in een omslag zijn opgeborgen, omdat ze bij elkaar horen. De omslag wordt genummerd en op de lijst wordt bijgehouden wat er in elk omslag zit. Bijvoorbeeld: 'Nummer 1, de notulen van bestuursvergaderingen, 2003-2006, 1 omslag' of 'Nummer 2, verslag over de activiteiten in het kader van het 10-jarig bestaan, 2005, 1 katern'.

  Deze lijst is een voorlopige lijst. Het HGA maakt later aanpassingen, mogelijk ook in de volgorde, en plaatst deze op de juiste wijze in het archiefbeheerssysteem. De lijst wordt vervolgens op het internet geplaatst en kan gebruikt worden voor het aanvragen van stukken in de studiezaal, of het aanvragen van (gratis) scans van de archiefstukken, via het internet.

  Verder

  Wij ontvangen ook graag een kort overzicht van de (ontstaans-)geschiedenis van de organisatie of instelling
  en wie bij voorbeeld daar een grote rol in heeft gespeeld. Dat is belangrijke contextinformatie voor mensen die het archief bij ons willen komen inzien.

  Heeft u een archief waarvan u denkt dat het in de collectie van het HGA zou passen neem dan contact op:

  Contactinformatie

  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
  Hans Zwaanswijk
  telefoonnummer: 06-13 44 5527
  e-mailadres: hans.zwaanswijk@denhaag.nl

  Gepubliceerd: 7 februari 2018Laatste wijziging: 18 juli 2018