Den Haag - Verzoek tot raadplegen Haags Gemeentearchief

Verzoek tot raadplegen Haags Gemeentearchief

Veel archieven uit de twintigste eeuw bevatten stukken die nog niet openbaar zijn. Meestal om de privacy te beschermen van personen over wie de stukken gaan, soms ook om andere redenen. Onderzoekers die reden hebben om zo'n stuk te willen inzien, kunnen hiertoe een verzoek indienen.

Met het 'Formulier Verzoek tot raadplegen' kunt u toestemming vragen om een archiefstuk in te zien dat niet openbaar is.

Formulier verzoek tot raadplegen (PDF, 23,7 kB)

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u het ingevulde en ondertekende formulier per post aan ons toesturen. Het 'Beheersnummer' dat op het formulier gevraagd wordt, vindt u bovenaan bij iedere inventaris op de website. Het heet daar 'Toegangsnummer'. Daarbij vindt u ook de titel van het desbetreffende archief vermeld.

U krijgt schriftelijk bericht wat de beslissing op uw verzoek is. Als u toestemming krijgt, moet u deze elke keer dat u het stuk wilt inzien meebrengen. Ook is vertoning van een geldig legitimatiebewijs bij ieder bezoek aan de studiezaal verplicht.

Let op: niet-openbare stukken mogen niet gefotografeerd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure en de afweging die wordt gemaakt bij het al dan niet verlenen van toestemming, kunt u contact opnemen met mevrouw C. Glaudemans, telefoon: (070) 353 70 12.

Informatie over de openbaarheid van archieven en inventarisnummers vindt u steeds meer online: bij de inventarissen (onder het tabblad 'kenmerken'), bij de archiefvormersinformatie (eveneens onder het tabblad 'kenmerken') en bij de inventarisnummers (onder 'details').

Gepubliceerd: 18 augustus 2010Laatste wijziging: 14 september 2017