Den Haag - Overige bronnen inwonersgegevens voor 1811

Overige bronnen inwonersgegevens voor 1811

Het Haags Gemeentearchief beschikt over bronnen met gegevens over inwoners van Den Haag van voor 1811. Vanaf 1811 werd een begin gemaakt met een bevolkingsregister.

Naast de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-registers) zijn er veel andere bronnen met gegevens over inwoners van Den Haag. Er zijn onder andere:

  • vreemdelingenregisters
  • akten van indemniteit
  • registers van nieuwe burgers
  • buurtboeken
  • lidmatenregister

En u kunt zoeken in de archieven van:

  • de Weeskamer
  • het Rechterlijk archief
  • het Burgerlijk Armbestuur
  • de diaconieĆ«n
  • de notariĆ«le archieven

De gegevens in deze registers zijn meestal beperkt. De buurtboeken zijn bijvoorbeeld niet te vergelijken met de latere bevolkingsregisters. Ze geven veel beperkter informatie en er is maar een deel van de buurtboeken bewaard gebleven. Dezelfde beperkingen gelden voor de meeste andere bronnen.

Veel van deze archivalia zijn toegankelijk gemaakt via indexen. Deze staan deels op microfiche, voornamelijk in lade 58. De overige indexen staan in kasten op volgorde van beheernummer van het archief (bnr). Ze zijn nog niet online raadpleegbaar.

Gepubliceerd: 19 oktober 2017Laatste wijziging: 4 december 2017