Huizenonderzoek: bewoning en gebruik

Voor onderzoek naar de vorige functies van een huis kunt u gebruik maken van oude adresboeken en zogenoemde woningregisters.

De woningregisters zijn in de studiezaal op microfiche beschikbaar: per straat vindt u er de namen van bewoners. Deze boeken en registers lopen ongeveer van 1850 tot 1945. Gegevens van na 1945 zijn bij ons moeilijker op te sporen. Wel kunt u in oude telefoonboeken nakijken of een u bekende eigenaar in het huis heeft gewoond.

Voor 1850

Ook bij de periode vóór 1850 ligt het wat lastiger: hoe verder we naar het verleden teruggaan, hoe schaarser de gegevens worden. Toch valt met wat zoekwerk nog heel wat te achterhalen. De oudste bevolkingsregisters en de volkstellingregisters van 1830 en 1840 helpen in elk geval, want ze geven een opsomming van de Haagse bevolking per adres en dus per straat. Tussen 1750 en ongeveer 1815 vindt u veel namen in de buurtboeken. Dat zijn bevolkingslijsten die door de buurtverenigingen werden bijgehouden.

Verder zijn in allerlei bronnen gegevens over bewoning en gebruik te vinden, zoals in:

  • belastingkohieren
  • stemregisters
  • lidmatenregisters van kerkgenootschappen
  • notarisarchieven

Vaak moeten we het helaas hebben van toevallige vermeldingen.

Wie specifiek op zoek is naar bedrijfsactiviteiten, kan soms iets terugvinden in adresboeken, op plattegronden en op foto's. Een goede bron vormen de Hinderwetvergunningen die voor bedrijven moesten worden aangevraagd. Vanaf 1873 zijn ze via het adres goed te raadplegen. Vroegere 19e-eeuwse vergunningen zijn moeilijker terug te vinden.

Gepubliceerd: 4 september 2009Laatste wijziging: 4 augustus 2017