Den Haag - Haags Gemeentearchief, gemeentearchief Leidschendam-Voorburg en het Nederlands Muziek Instituut

Haags Gemeentearchief, gemeentearchief Leidschendam-Voorburg en het Nederlands Muziek Instituut

Bij het Haags Gemeentearchief vindt u niet alleen informatie over Den Haag, Loosduinen en Scheveningen vanaf het begin van de 14e eeuw tot nu, maar ook informatie over Leidschendam en Voorburg. Het collectief geheugen van componerend en musicerend Nederland vindt u in de collecties van het Nederlands Muziek Instituut.

U kunt op de studiezaal bijvoorbeeld uw (Haagse) familiegeschiedenis of uw woonomgeving uitzoeken.

Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
Lees in het jaarverslag hoe het Haags Gemeentearchief hier in 2017 aan heeft gewerkt:

Jaarverslag Haags Gemeentearchief 2017 (PDF, 4,7 MB)

Studiezaal


Het Haags Gemeentearchief, het gemeentearchief Leidschendam-Voorburg en het Nederlands Muziek Instituut hebben een gezamenlijke studiezaal. Hier kunt u stukken uit de archieven opvragen en bekijken. Sommige titels uit de bibliotheek van het Nederlands Muziek Instituut zijn uitleenbaar. Meer informatie over de studiezaal leest u bij Studiezaal Haags Gemeentearchief.

Studiezaalreglement

Het Haags Gemeentearchief hanteert een studiezaalreglement. Hierin kunt u lezen

 • hoe de registratie op de studiezaal in het werk gaat,
 • hoe de inschrijving plaatsvindt,
 • hoe u archiefstukken kunt aanvragen
 • welke voorwaarden er worden gesteld.

Lees in de pdf het volledige studiezaalreglement:

Studiezaalreglement (PDF, 38 kB) (PDF, 37,6 kB)

Daarnaast hanteert het Haags Gemeentearchief de servicenormen die door BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) zijn opgesteld. Hiermee probeert het Haags Gemeentearchief de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen.

Servicenormen (PDF, 60,4 kB)

Verwerven

Het Haags Gemeentearchief verwerft alle typen informatie die passen binnen de acquisitieprofielen en die geschikt zijn voor een historische reconstructie van de stad en haar inwoners.

Beheren

Het Haags Gemeentearchief beheert informatie om deze te behouden voor de zeer lange termijn door:

 • conservering
 • restauratie
 • vervanging van originelen door duplicaten

De materiële dragers van informatie hebben last van natuurlijk verval en schade door gebruik. Om de informatie toch zoveel mogelijk te kunnen bewaren voor de toekomst, worden verschillende middelen ingezet.

Preventieve conservering

De beheerde informatie bevindt zich op grote hoeveelheden 'informatiedragers' in diverse soorten en maten. Naast papieren archivalia (ongeveer 10 strekkende kilometer) bevat de collectie zeer uiteenlopende materialen zoals perkament, leer en linnen (o.a. gebruikt voor akten, kaarten en plattegronden en als bekleding van boekbanden) en diverse kunststoffen (zoals veel fotografisch- en audiovisueel materiaal), en zelfs glas(negatieven).

De bewaaromstandigheden hebben een grote invloed op de levensduur van alle materialen. Aan de depots worden dan ook hoge eisen gesteld voor:

 • het klimaat (temperatuur en luchtvochtigheid)
 • de ventilatie en chemische luchtzuiverheid
 • de verlichting, inrichting en brandveiligheid

Ook worden er speciale werkmethoden gevolgd om risico’s op (micro)biologische besmetting in de depots te verminderen (de quarantaineprocedure).

Veel schade wordt voorkomen door het toepassen van de juiste verpakkingsmaterialen. De gebruikte verpakkingen worden dan ook afgestemd op de chemische aard van het te verpakken materiaal. Papier wordt verpakt in zuurvrije dozen en omslagen. Voor fotografisch materiaal worden andere verpakkingsmaterialen gebruikt.

Er wordt microverfilming en digitalisering ingezet om:

 • de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren (bijvoorbeeld via internet)
 • de gebruiksschade aan het originele materiaal te voorkomen

Moderne informatiedragers (zoals bijvoorbeeld cd’s) krijgen ook te maken met materieel verval.

Het HGA ontwikkelt op dit moment een zogenaamd ‘digitaal depot’ waarin digitale documenten (zoals bijvoorbeeld e-mails) verantwoord en veilig kunnen worden bewaard.

Conserverende behandelingen en restauratie

Door beschadiging, slijtage, chemische degradatie of aantasting door vocht, schimmels en/of insecten is het materiaal bij binnenkomst soms slecht of zelfs helemaal niet te gebruiken. In die gevallen worden conserverende behandelingen of restauraties uitgevoerd. Ook voor verfilming of digitalisering is soms een voorafgaande behandeling noodzakelijk. Het Haags Gemeentearchief beschikt hiertoe over een 'team duurzaamheid', dat bestaat uit enkele papierrestauratoren en behoudsmedewerkers.

Beschikbaar stellen

Het Haags Gemeentearchief stelt informatie beschikbaar via de studiezaal, het internet, tentoonstellingen, publicaties, educatieve programma's, radio en tv.

Toezicht houden en adviseren

Het Haags Gemeentearchief houdt toezicht op en geeft adviezen over het beheer van gemeentelijke archiefbescheiden. Dit heeft als doel het langdurig behoud in goede, geordende en toegankelijke staat te verzekeren en daarmee de authenticiteit van informatie te waarborgen.

Educatie

Scholen en particulieren kunnen een rondleiding, les, cursus of lezing bij het Haags Gemeentearchief boeken. Meer informatie vindt u bij educatie in het Haags Gemeentearchief.

Bruiklenen

Het Haags Gemeentearchief leent regelmatig objecten uit voor tentoonstellingen in musea in binnen- en buitenland. Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend. De bruikleennemer moet zich houden aan voorwaarden voor verzekering, transport, klimaatbeheersing, rechten en vergoedingen. Lees de bruikleenvoorwaarden die bij de aanvraag worden verstrekt.

Tarieven

Voor tarieven bij het Haags Gemeentearchief kunt u kijken in het tarievenoverzicht.

Gepubliceerd: 7 april 2017Laatste wijziging: 12 juli 2018