Den Haag - Digitaliseren op verzoek

Digitaliseren op verzoek

Het Haags Gemeentearchief heeft een digitaal dienstverleningssysteem: Digitalisering op Verzoek. Meer dan 11 kilometer Haagse archiefinformatie is gratis beschikbaar voor onderzoek, op elke willekeurige plek in de wereld, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

U hoeft niet meer naar de studiezaal van het Haags Gemeentearchief te komen als u voor uw onderzoek een archiefstuk nodig heeft: u kunt het online aanvragen. Medewerkers scannen het inventarisnummer, houden u op de hoogte van de vorderingen en zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk een e-mail ontvangt met één of meerdere links waarmee u het gescande inventarisnummer kunt downloaden.

Als u een aanvraag indient voor het scannen van notariële akten, houdt u er dan rekening mee dat dit een aantal maanden kan duren. Er is zeer veel belangstelling voor het digitaliseren van deze akten. Wilt u snel akten inzien, bezoek dan de studiezaal van het Haags Gemeentearchief.

Hoe werkt het?

 • Ga voor een verzoek voor digitalisering van een inventarisnummer uit de archieven van het Haags Gemeentearchief naar www.archieven.nl
 • Gebruik daar het aanvraagicoontje bij het merendeel van de ongeveer 240.000 inventarisnummers die digitaal beschreven zijn. Als het icoontje ontbreekt kan het inventarisnummer niet aangevraagd worden.
 • Als het inventarisnummer al eerder is gedigitaliseerd op verzoek van iemand anders dan ziet u bij het inventarisnummer een pdf staan. Deze kunt u meteen downloaden en inzien.

  Archiefstukken die gescand kunnen worden

  • archiefstukken uit geïnventariseerde archieven bij het Haags Gemeentearchief, waarvan de inventaris digitaal beschikbaar is op www.archieven.nl
  • archiefstukken die openbaar zijn.

  Archiefstukken die niet gescand kunnen worden

  • niet geïnventariseerd archiefmateriaal
  • archiefstukken die te kwetsbaar zijn
  • archiefstukken die niet openbaar zijn
  • boeken, foto's, plattegronden, tekeningen en charters. Foto's, prenten, tekeningen, affiches en ander beeldmateriaal uit de collecties van het Haags Gemeentearchief kunt u bestellen via www.haagsebeeldbank.nl. Hier zijn kosten aan verbonden.
  • archiefstukken die nu al digitaal beschikbaar zijn (zoals de akten van de Burgerlijke Stand en het Haagse bevolkingsregister van 1913-1939).

    

  Gepubliceerd: 20 oktober 2017Laatste wijziging: 19 juli 2018