Bekijk onze archieven en collecties

Bibliotheekcatalogi, kranten, prenten, tekeningen, foto's, films, archiefinventarissen.

 • Archieven: bekijk meer informatie over de archieven.
 • Bibliotheek: boeken, kranten, tijdschriften, audiovisueel materiaal, handelingen van de gemeenteraad, gemeenteverslagen en jaarboekjes Die Haghe.
 • Beeldmateriaal: het Haags Gemeentearchief heeft een grote collectie afbeeldingen en bewegende beelden van Den Haag. Dit betreft foto's, films, video's, prenten, tekeningen, kaarten en affiches. Veel beeldmateriaal is gedigitaliseerd en te zien op de onderstaande websites:

  • Haagse Beeldbank: foto's, kaarten, prenten, tekeningen en affiches.
  • Haagse Filmbank: historische films over Den Haag en omgeving
  • Haagse Herinneringen: verhalen van Hagenaars in tekst, beeld en geluid.
  • Haagse Kaart: ontdek de groei van Den Haag door de eeuwen heen. Daarmee krijgt u inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis, van de prehistorie, het ontstaan van het Binnenhof tot nu.
  • Haagse Middeleeuwse Elite: een prosopografische (= collectieve biografie) databank van gegevens van de lokale politieke elite in de Middeleeuwen (tot in 1572).
  • Haagse Scholen: website met klassenfoto's en historische informatie over scholen.
  • Haagse Spoorzoekers: In de online tentoonstelling Haagse Spoorzoekers stellen 10 spoorzoekers zich voor en presenteren hun persoonlijke zoektocht naar de geschiedenis van het dagelijks leven in Den Haag. Het project werd begeleid door het Haags Gemeentearchief, de Openbare Bibliotheek en de Campus Den Haag, in de persoon van Wim Willems, hoogleraar Haagse Stadsgeschiedenis. Het project werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Fonds 1818, het Mondriaan Fonds en het VSBfonds.
  • Haagse straatnamen: gaat over de historie van straatnamen in Den Haag. Bent u op zoek naar informatie over Joodse straatnamen in Den Haag? Kijk dan op de website Joods erfgoed Den Haag.
  • Haagse Tijden: deze website is (vooral) gericht op de jeugd. Je kunt hier alles lezen, zien en te weten komen over wat er vroeger in Den Haag gebeurde, wie er woonden en hoe deze mensen leefden. Van 3500 voor onze jaartelling tot nu.
  • Haagse Verenigingen: website vertelt alles over het verenigingsleven van vroeger en nu in Den Haag, bijvoorbeeld sport-, muziek en vrijetijdsverenigingen.
  • Haagse Videobank: een website met video's uit de periode 1976 - 2012, waarin de geschiedenis van Den Haag en haar inwoners centraal staat.
  • Haagse Zoekplaatjes: wat staat er op deze oude foto? Bekijk de website en denk mee over historische foto's waarvan het HGA niet weet wat ze precies voorstellen.
 • Historisch Informatiepunt Ypenburg: De meeste mensen kennen Ypenburg als een nieuwe woonwijk, en veel andere mensen denken bij 'Ypenburg' nog altijd aan het vliegveld. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud! De website toont de rijke geschiedenis van Ypenburg.
 • Joods Kindermonument: Meer dan 1700 Joodse kinderen uit Den Haag hebben de 2de Wereldoorlog niet overleefd. Voor hen is een monument opgericht. Lees alles over de Joodse kinderen in Den Haag en het monument op de website.

Gepubliceerd: 9 januari 2014Laatste wijziging: 31 juli 2017