Wenink, E. (Erlijn) - Raadslid GroenLinks

Wenink, E. (Erlijn)

Personalia

Naam
Wenink

Voornaam
Erlijn

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 37 29
E-mail: erlijn.wenink@denhaag.nl

Nevenfuncties (incl. beroep)

Betaald:

  • Lid Raad van Toezicht Johan de Wit Gymnasium te Dordrecht
  • Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Er is geen (subsidie-)relatie tot de gemeente bij de rechtspersoon waar ik mijn bestuursfunctie vervul.

Zie ook: Stemgedrag Erlijn Wenink