Voort, L. (Lisa) van de - Fractievertegenwoordiger GroenLinks

Lisa van de Voort

Personalia

Naam
van de Voort

Voornaam
Lisa

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

E-mail: lisa.vandevoort@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Plv. afdelingshoofd mediabeleid bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onbetaald:

  • Vice-voorzitter Groenlinks Zuid-Holland