Scheper, D. (Daniël) - Raadslid D66

Personalia

Naam
Scheper

Voornaam
Daniël

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 37 28
E-mail: daniel.scheper@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Sr. HR-businesspartner bij Xtra Welzijn

Onbetaald:

  • Penningmeester bij stichting Fractieondersteuning D66 Den Haag
Zie ook: Stemgedrag Daniël Scheper