Scheper, D. (Daniël) - Raadslid D66

Scheper, D. (Daniël)

Personalia

Naam
Scheper

Voornaam
Daniël

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 37 28
E-mail: daniel.scheper@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

  Betaald:

  • Senior HR adviseur bij Rijkswaterstaat

  Onbetaald:

  • Penningmeester bij stichting Fractieondersteuning D66 Den Haag

  Er is geen (subsidie-)relatie tot de gemeente bij de rechtspersoon waar ik mijn bestuursfunctie vervul.

   Zie ook: Stemgedrag Daniël Scheper