Roopram, J. (Janice) - Raadslid Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Roopram, J. (Janice)

Personalia

Naam
Roopram

Voornaam
Janice

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (06) 23 46 21 39
E-mail: janice.roopram@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Geen

    Zie ook: Stemgedrag Janice Roopram