Ridder, R. de (Rutger) - Raadslid VVD

Ridder, R. de (Rutger)

Personalia

Naam
de Ridder

Voornaam
Rutger

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Postadres:
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail:  rutger.deridder@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

  • Beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
          Zie ook: Stemgedrag Rutger de Ridder