Pronk, J. (Jan) - Raadslid VVD

Personalia

Naam
Pronk

Voornaam
Jan

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 37 26
E-mail: jan.pronk@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Onderwijsdirecteur, instituut Lucas, faculteit geesteswetenschappen Universiteit Leiden
Zie ook: Stemgedrag Jan Pronk