Mostert, M. (Marije) - Raadslid D66

Mostert, M. (Marije)

Personalia

Naam
Mostert

Voornaam
Marije

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Postadres:
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail: marije.mostert@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Maatwerkcoach bij MOA
Het Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid (hierna: het MOA) heeft als doel om jongeren van 16-27 met multiproblematiek die dreigen uit te vallen op school, te begeleiden naar een passende vervolgplek. Dat kan naar werk zijn, maar ook weer naar school of een andere plek die voor de jongere op dat moment in zijn/haar leven passend is. De jongeren missen een betekenisvolle volwassene in hun omgeving en eerdere interventies hebben niet het beoogde resultaat gehad. Vaak ontbreekt regie. De maatwerkcoaches werken via individuele (ambulante) begeleiding. Het project is onderdeel van de VSV-Nee Agenda.
De pilot MOA is een project in opdracht van alle gemeenten, mbo-scholen en vo-scholen in de regio Haaglanden en in 2018 gestart als samenwerkingsverband tussen ROC Mondriaan, mboRijnland, Flexcollege en de gemeenten in de regio Haaglanden. Sinds 2019 zijn ook ROC Wellant College en ROC Horizon College betrokken bij het project MOA. ROC Mondriaan is penvoerder van het project en tevens mijn werkgever.
Zie ook: Stemgedrag Marije Mostert