Hoijnck van Papendrecht, F. (Frans) - Fractievoorzitter Fractie Hoijnck

Hoijnck van Papendrecht, F. (Frans)

Personalia

Naam
Hoijnck van Papendrecht

Voornaam
Frans

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: volgt nog
E-mail: frans.hoijnckvanpapendrecht@denhaag.nl

      Zie ook: Stemgedrag Frans Hoijnck van Papendrecht