Groot de, D.P. (Daniël) - Fractievertegenwoordiger CDA

Personalia

Naam
de Groot

Voornaam
Daniël

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

E-mail: daniel.degroot@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Senior beleidsadviseur/netwerkadviseur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport