Grinwis, P. (Pieter) - Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP

Personalia

Naam
Grinwis

Voornaam
Pieter

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 752 54 03 of 06 - 13 42 81 59
E-mail: pieter.grinwis@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie ChristenUnie
Zie ook: Stemgedrag Pieter Grinwis