Gerritsen, L. (Leonie) - Raadslid Partij voor de Dieren

Gerritsen, L. (Leonie)

Personalia

Naam
Gerritsen

Voornaam
Leonie

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Postadres:
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail: leonie.gerritsen@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

    Geen

    Zie ook: Stemgedrag Leonie Gerritsen