Gerritsen, L. (Leonie) - Fractievertegenwoordiger Partij voor de Dieren

Personalia

Naam
Gerritsen

Voornaam
Leonie

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

E-mail: leonie.gerritsen@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

    Betaald:

    • Beleidsmedewerker Partij voor de Dieren Den Haag