Doorn, van M. (Marieke) - Raadslid D66

Marieke van Doorn

Personalia

Naam
van Doorn

Voornaam
Marieke

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 37 28
E-mail: marieke.vandoorn@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Zzp'er als pleitbezorger en onderzoeker op internationale politieke vraagstukken
Zie ook: Stemgedrag Marieke van Doorn