Commissie Bestuur sprak over initiatiefvoorstel Ondermijning onder ogen

De commissie Bestuur sprak donderdag 27 juni over het initiatiefvoorstel Ondermijning onder ogen en de aanpak polarisatie en radicalisering.

Initiatiefvoorstel Ondermijning onder ogen

De commissie ving aan met de bespreking van het initiatiefvoorstel Ondermijning onder ogen van D66. De partij presenteert in dit initiatiefvoorstel een plan waarmee ook in Den Haag het bestrijden van criminele ondermijning effectief mogelijk is en de prioriteit krijgt die het behoeft.

De indiener van het initiatiefvoorstel, mevrouw Van der Werf, lichtte het voorstel toe. Zij stelde dat de kern van het voorstel is dat ondermijning in samenhang wordt bezien. Cruciaal daarbij is dat de ogen en oren van inwoners erbij worden betrokken. De commissie stelde vragen over en plaatste opmerkingen bij onder andere:

 • rechten van ondernemers;
 • focusgebieden;
 • bejegening door de politie en het HEIT;
 • de focus op bedrijven;
 • weedplantages;
 • bibob;
 • winkelstraten buiten de hoofdstructuur;
 • de start van de pilot;
 • de dekking;
 • preventie en privacy.

De burgemeester, mevrouw Krikke, gaf antwoord op de aan haar gestelde vragen en zegde toe een startbijeenkomst voor bewoners te organiseren in een focusgebied.

Voortgangsrapportage aanpak polarisatie en radicalisering

De commissie ontvangt twee maal per jaar een voortgangsrapportage over de aanpak polarisatie en radicalisering.

  De commissie stelde vragen over en plaatste opmerkingen bij onder andere:

  • de integrale aanpak;
  • de impact van het beleid;
  • stigmatisering van de islamitische gemeenschap;
  • radicaliseringsprojecten;
  • de versterkingsgelden;
  • rechtsextremisme;
  • haatzaaiende content op het internet;
  • ongewenste financiering;
  • terugkeer en opvang van uitreizigers en hun gezinnen;
  • training van docenten;
  • de betrokkenheid van bewoners bij de aanpak en vroegsignalering.

  Toezeggingen

  De burgemeester, mevrouw Krikke gaf antwoord op de aan haar gestelde vragen en zegde toe:

  • schriftelijk terug te komen op de vraag van de fractie van het CDA over haatzaaiende content online;
  • dat de vragen over informeel onderwijs naar de betreffende wethouder worden doorgeleid;
  • dat de vragen over welzijn naar de betreffende wethouder worden doorgeleid.

   De vergadering volgen?

   De vergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen op denhaag.nl/uitzendingenraad. U bent uiteraard ook van harte welkom in de raadzaal om mee te luisteren naar de vergadering.

   Gepubliceerd: 28 juni 2019Laatste wijziging: 28 juni 2019