Commissie Bestuur houdt werkbespreking 5G

De commissie Bestuur houdt woensdag 3 juli een werkbespreking over de uitrol van 5G.

In februari van dit jaar werd duidelijk dat T-mobile de ambitie heeft om Den Haag als eerste Nederlandse stad volledig uit te rollen in 2020. De uitrol van 5G heeft een grote impact op Den Haag en andere steden. Hierbij moet worden gedacht aan de plaatsing van extra antennes en vragen die inwoners aan de gemeente stellen over effecten voor de gezondheid en veiligheid. Daarnaast maakt 5G verschillende nieuwe toepassingen mogelijk, ook op het gebied van de digitale innovatie in Den Haag.

De uitrol van 5G is uiteraard een mondiaal vraagstuk maar bevat veel vraagstukken die onze inwoners en bedrijven direct raken. Doel van de werkbespreking is om meer te weten te komen over 5G. Daarom wil de commissie Bestuur zich breed laten informeren over de impact van 5G, wat de rol van de lokale overheid is en hoe we hier als stad mee om moeten gaan.

Programma

13:30 Welkomstwoord voorzitter

13:45 Ir. Toon Norp (TNO) Sr. business consultant en voorm. voorzitter int. 5G-werkgroep 3GPP SA1
Introductie 5G. Wat betekent het voor Smart City applicaties? Hoe zit het met basisstations? En welke 5G pilots lopen in de regio Den Haag?

14:00 Richard Marijs (T-Mobile) Technology & IoT/5G driver
Het 5G-netwerk, de uitrol die T-Mobile verzorgt, de pilots en de (economische) kansen van 5G en bijbehorende toepassingen voor een gemeente.

14:15 Han Wieringa (MRDH) Procesmanager Economisch Vestigingsklimaat
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stimuleert de digitale economie met kennisuitwisseling en het onderzoeken van de toepassingen van 5G in fieldlabs en living labs.

14:30 Louwrens Wemekamp (Agentschap Telecom, ministerie van EZK) adviseur Antennevraagstukken
Wat zijn de regels voor het plaatsen van antennes? En hoe wordt gemeten of de internationale blootstellingslimieten niet worden overschreden?

14:45 Dr. Hugo Schooneveld (5G Appeal) ondertekenaar 5G Appeal en oprichter Stichting Elektrohypersensitiviteit
Het 5G Appeal doet de oproep de uitrol van 5G te stoppen totdat duidelijk is dat 5G niet schadelijk is voor de mens en het milieu.

15:15 Dr. Eric van Rongen (Gezondheidsraad) secretaris GR-commissie Elektromagnetische velden, voorzitter ICNIRP
Wat is wetenschappelijk bekend over de effecten van elektromagnetische velden op het menselijk lichaam en de gezondheid? Hoe wordt gewaarborgd dat er geen schadelijke gezondheidseffecten zijn als er wordt overgestapt op 5G?

15:45 Afsluiting door voorzitter.

    De werkbespreking volgen?

    De vergadering begint om 13.30 uur en is live te volgen op denhaag.nl/uitzendingenraad. U bent uiteraard ook van harte welkom in de raadzaal om mee te luisteren naar de vergadering.

    Gepubliceerd: 28 juni 2019Laatste wijziging: 17 juli 2019