Openbare verhoren raadsenquête Amare

Op 20 februari starten de openbare verhoren van de enquêtecommissie Amare. Dat zijn gesprekken waarin de commissie vraagt hoe de plannen voor het gebouw Amare zijn ontstaan en hoe de besluitvorming is voorbereid. In totaal zijn er 28 openbare verhoren gepland met mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van Amare.

Voorgeschiedenis

Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten een raadsenquête in te stellen naar de totstandkoming van Amare. Twee hoofdvragen staan in de raadsenquête centraal:

  1. Op basis van welke kaders zijn besluiten genomen en heeft de raad haar controlerende en kaderstellende taak ingevuld?
  2. Op welke manier zijn dit soort grote projecten georganiseerd waardoor we beter grip kunnen krijgen op dit soort projecten?

In mei 2022 is de onderzoekscommissie gestart. Sindsdien heeft de commissie veel informatie opgevraagd en geanalyseerd. Ook zijn er ongeveer 80 interviews gehouden en hebben besloten verhoren plaatsgevonden.

Wanneer zijn de openbare verhoren?

Van 20 februari tot en met 3 maart en van 20 maart tot en met 24 maart zijn er 2 openbare verhoren per dag. Deze verhoren starten om 10 uur en om 14 uur en zijn live te volgen in de raadzaal van het stadhuis of via de livestream op denhaag.nl/uitzendingenraad.

Is iedereen verplicht mee te werken aan een openbaar verhoor?

(Ex-)wethouders en burgemeesters en (ex-)ambtenaren moeten meewerken aan een openbaar verhoor, op grond van de Gemeentewet.  Externen, zoals de bouwer of architect zijn niet verplicht te verschijnen. De commissie hoopt wel dat externen zullen verschijnen omdat daarmee hun visie op het proces in het onderzoek kan worden meegenomen. De getuigen worden onder ede gehoord door de enquêtecommissie. Zij moeten bij begin van hun verhoor de eed of belofte afleggen.

Wie zijn opgeroepen voor de openbare verhoren?

Voor verhoren zijn (ex-)wethouders en (ex-)burgemeesters, (ex-)ambtenaren en twee directeuren van VolkerWessels opgeroepen. Ook zijn directeuren van de culturele instellingen en het conservatorium in Amare opgeroepen. De lijst met te verhoren personen is als volgt:

Week I: 20-24 februari

1. Mevrouw M. de Jong, oud raadslid, oud wethouder

2. De heer M. Norder, oud wethouder

3. De heer B. Elsenaar, oud-medewerker

4. De heer J.J. van Aartsen, oud burgemeester

5. De heer H. Scholten, oud directeur Dans en Muziek Centrum

6. De heer R. van Leer, oud zakelijk directeur Nederlands Dans Theater

7. De heer S.A. Tepl, algemeen directeur Residentieorkest

8. De heer P. Broekhoff, oud ambtenaar

9. De heer B. Revis, oud raadslid, oud wethouder

10. De heer P. Jägers, oud ambtenaar

Week II: 27 februari – 3 maart

11. De heer P. Hennephof, oud gemeentesecretaris

12. Mevrouw A. Bertram, oud gemeentesecretaris

13. De heer H. van der Meulen, oud directeur Koninklijk Conservatorium

14. De heer J. Wijsmuller, oud raadslid, oud wethouder

15. Mevrouw I. van Engelshoven, oud wethouder

16. Mevrouw P. Krikke, oud burgemeester

17. De heer R. van Asten, oud raadslid, wethouder

18. De heer D. Boers, directielid Volker Wessels

19. De heer J. Zoet, algemeen directeur/bestuurder Amare

20.De heer P. van Hoeven, directielid Volker Wessels

Week III: 20 maart – 24 maart

21. De heer R. de Mos, raadslid, oud wethouder

22. De heer H. Harms, oud ambtenaar

23. De heer R. Nomes, ambtenaar

24. Mevrouw I. Merx, gemeentesecretaris

25. De heer A. Mulder, oud raadslid, wethouder

26. De heer J. Remkes, oud waarnemend burgemeester

27. Mevrouw S. Bruines, wethouder

28. De heer J. van Zanen, burgemeester

Gepubliceerd: 17 februari 2023Laatste wijziging: 17 februari 2023