Overzicht nevenwerkzaamheden directeuren

Het overzicht nevenwerkzaamheden directeuren vermeldt de nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris, de algemeen directeuren en de directeuren van de diensten of dienstonderdelen van de gemeente Den Haag.
Het overzicht wordt halfjaarlijks bijgewerkt.

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Bestuursdienst (BSD)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Stichting Boy Edgar Prijs, bestuurslid nee - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Rekenkamercommissie in Zevenaar, voorzitter ja 2018 2022
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Bureau Gateway, review Team Leader nee 29-11-2019 -
  SIOO, assessor ja 29-11-2019 -
  P&I management bv, aandeelhouder nee 29-11-2019 -
  Exodus Zuid Holland, voorzitter RvT nee 01-01-2016 -
  fotograaf ja 29-11-2019 -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Dienst Bedrijfsvoering (DBV)

 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Dienst Publiekszaken (DPZ)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Surinaamse Korfbalbond , voorzitter nee - -
  Stichting Deborafonds, penningmeester nee
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Waarderingskamer, lid nee 1-11-2016 -
  Stichting J.H. Christiaanse, bestuurslid nee 17-4-2014

Dienst Stadsbeheer (DSB)

 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Raad voor het Openbaar Bestuur, raadslid 2019
  Universiteit Utrecht / digitaal leiderschap, research fellow 2019
  Raad van Toezicht Libertas Leiden, voorzitter Ja 2015
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  BOB, lid van het curatorium nee -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Pulchri Studio Den Haag, secretaris van het bestuur nee 1-1-2012
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Raad van Toezicht Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord Holland, secretaris nee januari 2017 -

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Kievoet Consultancy, eigenaar ja - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Praktijkredactie Gebiedsontwikkeling.nu nee - -

Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD)

GGD Haaglanden

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, voorzitter bestuur nee 1-12-2019 -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Wit Gele Kruis, penningmeester van het bestuur nee - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Nederlandse Boksbond (NBB), lid hoofdbestuur (vice-voorzitter) nee - -
  Stichting Nederland Sport, voorzitter nee

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Inholland, raad van advies nee 1-5-2018 -

Gepubliceerd: 23 juli 2021Laatste wijziging: 22 september 2022