Overzicht nevenwerkzaamheden directeuren

Het overzicht nevenwerkzaamheden directeuren vermeldt de nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris, de algemeen directeuren en de directeuren van de diensten of dienstonderdelen van de gemeente Den Haag.
Het overzicht wordt halfjaarlijks bijgewerkt.

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Stichting Hethuis, lid raad van toezicht Nee 10-03-2023 2028

Bestuursdienst (BSD)

 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Jazz in Rotterdam, voorzitter bestuur nee - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Kievoet Consultancy, eigenaar ja - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Bureau Gateway, review Team Leader nee 29-11-2019 -
  SIOO, assessor ja 29-11-2019 -
  P&I management bv, aandeelhouder nee 29-11-2019 -
  Exodus Nederland, lid RvT ja 01-01-2016 2023
  Fotograaf ja 29-11-2019 -
  Stichting Visual Stories, bestuurder nee - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Dienst Bedrijfsvoering (DBV)

 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Haagse Hogeschool, Lid Raad van Advies MIB nee - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  CEMBIT, eigenaar/directeur ja - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Dienst Publiekszaken (DPZ)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Playback Utrecht, voorzitter Raad van Toezicht nee - 2025
  Stichting collectieve propaganda voor het nederlandse boek, lid Raad van Toezicht nee - 2032
  Jaarlijkse literatuurprijs, bestuurslid - - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Rode Kruis, Voorzitter bestuur RK Hollands Midden nee - 2026

Dienst Stadsbeheer (DSB)

 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Raad voor het Openbaar Bestuur, raadslid ja 2019 2023
  Universiteit Utrecht, Research fellow nee 2019
  Raad van Toezicht Libertas Leiden, voorzitter Ja 2015 2023
  Vereniging voor Bestuurskunde, Lid jury Van Poeljeprijs nee 2027
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  BOB, lid van het curatorium nee -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD)

 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Samenwerkingsverband Kwaliteitstoetsing Overheidsaccountants (KOA), bestuurslid nee - 2024
  Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Bestuurslid Ledengroep Intern en Overheidsaccountants & faculty Audit en Assurance nee - 2024
  NBA, lid hoofdbestuur ja - 2024

GGD Haaglanden

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Stichting Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering, bestuursvoorzitter nee - -
  Stichting Vrienden Rondom Bovenwegen, bestuurslid nee - -

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, voorzitter bestuur nee 1-12-2019 -
  IFFR, Voorzitter Raad van Toezicht nee - 2025
  Plezierrivier de Rotte, Lid Raad van Toezicht nee - 2027
  VVE Zalmhaven, Voorzitter bestuur nee - -
  V2_, Voorzitter Raad van Toezicht nee - 2024
  NWO - RAAK, Lid adviescommissies subsidies lectoren ja - -
  Boekhandel Donner, Voorzitter coöperatie crowdfunders nee - -
  SIDN Fonds, Lid adviescommissie nee - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Wit Gele Kruis, penningmeester van het bestuur nee - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

 • Òmschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
  Inholland, raad van advies nee 1-5-2018 -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Geen nevenwerkzaamheden - - -
 • Omschrijving nevenwerkzaamheden
  Omschrijving nevenfunctie Betaalde functie Ingangsdatum Verwachte einddatum
  Stichting Rijswijk voor Elkander, bestuurslid nee - -
  Missionair Platform Den Haag, bestuurslid nee - -
  Divosa, bestuurslid nee - 2027

Gepubliceerd: 23 juli 2021Laatste wijziging: 29 juni 2023