Coronavirus: wijzigingen dienstverlening

De gemeente heeft de dienstverlening aangepast, ter bescherming van de klanten, bezoekers en medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Hiermee volgt de gemeente de landelijke richtlijnen. In dit overzicht leest u wat dit voor u kan betekenen. Deze pagina wordt aangevuld als er nieuwe wijzigingen zijn.

Regels in gebouwen van de gemeente

Maximaal 30 mensen in publieke ruimtes

Er mogen maximaal 30 mensen (inclusief kinderen) in de publiek toegankelijke ruimtes van de gemeente, zoals het atrium van het Stadhuis Spui en stadskantoor Leyweg. Daardoor kunnen er minder mensen tegelijk worden geholpen en kan er vertraging zijn in het maken van een afspraak. Houd u er ook rekening mee dat u bij de ingangen van het Stadhuis Spui en stadskantoor Leyweg even moet wachten.

Kom alleen

Om de dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan, kunnen alleen de mensen die nodig zijn voor de afspraak naar binnen. Dit betekent dat u alleen moet komen, tenzij het niet anders kan. De beveiliging controleert het aantal mensen in de publieke ruimtes. Volg hun aanwijzingen op zodat iedereen veilig blijft.

Mondkapjes dragen

Bent u in een gebouw van de gemeente? Dan adviseert de gemeente u dringend een mondkapje te dragen. U moet hierbij voldoen aan de regels voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Lees meer op de pagina Coronavirus: vraag en antwoord.

Publiekszaken

Overzicht maatregelen Publiekszaken tegen het coronavirus

De gemeente volgt de landelijke richtlijnen tegen het coronavirus. Om uzelf, de andere bezoekers en de medewerkers van de gemeente te beschermen, moet u zich goed aan alle maatregelen houden:

 • Houd altijd minstens 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf thuis als u verkouden bent.
 • Bent u verkouden, zeg dan alstublieft uw afspraak af. Mocht u verkouden zijn en toch langskomen, dan wordt u niet geholpen. Er wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt.
 • Als iemand in uw gezin koorts heeft of het benauwd heeft, moet het hele gezin thuisblijven.
 • Als u niet met anderen op de afspraak aanwezig hoeft te zijn, kom dan alleen.
 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor uw afspraak en houd er rekening mee dat u misschien moet wachten.
 • De gemeente vraagt u zoveel mogelijk met de pinpas of contactloos te betalen aan de balies van het Stadhuis Spui en stadskantoor Leyweg.

Gemeente werkt op afspraak

Om meer dan 500.000 Hagenaars goed van dienst te kunnen zijn, werkt de gemeente op afspraak. Zo kan de gemeente tijd voor u reserveren en bent u er zeker van dat u goed en snel geholpen wordt.

Afspraak is afspraak

Om dit voor iedereen goed te laten werken is het belangrijk om een aantal basisregels met elkaar af te spreken. De gemeente vraagt u dringend:

 • om op tijd op de afspraak te komen
 • alle benodigde documenten mee te nemen die vermeld staan bij het product
 • dat u zich zo snel mogelijk afmeldt als u onverwacht niet kunt komen
 • om u te houden aan alle maatregelen rond het coronavirus.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 14070 of via de website, dit wordt per product vermeld.

Lukt het niet om op tijd een afspraak te maken via de website, dan kunt contact opnemen met 14070. Zij bekijken dan of het nodig is de afspraak te vervroegen.

Afspraak verzetten of afzeggen

Wilt u uw afspraak verzetten of afzeggen? Dit kan via de links in de bevestigingsmail die u kreeg toen u de afspraak maakte.

Zie ook: Openingstijden en locaties stadsdeelkantoren.

Informatie- en Hulppunten (IHP)

Vanaf maandag 23 maart stopt, tot nader order, de dienstverlening op alle Informatie- en Hulppunten. Op een aantal punten kunt u tot en met 30 oktober 2020 gele meeuwenzakken ophalen.

Huwelijkssluitingen op gemeentelijke locaties

Vanwege de grootte van de trouwzalen op Stadhuis Spui, Stadskantoor Leyweg en op het Oude stadhuis Groenmarkt is het aantal zitplaatsen beperkt. Op deze manier kan iedereen een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhouden. Het maximaal aantal toegestane personen is per locatie:

 • Stadhuis Spui: maximaal 25 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

 • Stadhuis Groenmarkt: maximaal 15 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

 • Stadskantoor Leyweg: maximaal 15 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

Let op!
Staanplaatsen zijn niet toegestaan.

Het is toegestaan om de plechtigheid te livestreamen voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. U moet dat wel zelf organiseren. In publieke ruimten of waar veel mensen bij elkaar zijn wordt zoveel mogelijk een mondneusmasker gedragen.

Huwelijkssluiting op vrije locaties en op het strand

Kijk voor meer informatie over trouwen op vrije locaties en op het strand op: Trouwen op een vrije locatie.

Regels gezelschappen en groepen bij receptie, diner en/of feest

Anders dan bij de huwelijkssluiting geldt voor een receptie, diner en/of feest een beperking op de grootte van het gezelschap. Dat betekent dat bij een receptie diner en/of feest maximaal 4 mensen aanwezig mogen zijn, inclusief het bruidspaar. Dit maximum geldt niet voor personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen en voor personen tot met 12 jaar. De organisator/facilitator is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen.

Maak gebruik van de checklist om te kijken welke regels op uw situatie van toepassing zijn: Checklist groepen en samenkomsten.

Adviescommissie Bezwaarschriften

De zittingen van de Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) gaan weer door. Er zijn wel minder zittingen. Ook mag er een maximaal aantal personen bij de zitting zijn. Het kan daardoor zijn dat zittingen en uitspraken daarop vertraging oplopen.

Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u een e-mail sturen naar ACB@denhaag.nl. Zijn ook de andere partijen het daarmee eens? Dan kijkt de ACB of ze direct uitspraak kan doen.

Advies- en Informatiebalies Sociale Zaken

De openingstijden van de Advies- en Informatiebalies zijn aangepast. Kijk op de pagina Contact met SZW.

Begraafplaatsen

Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen mogen uit maximaal 100 personen bestaan. Op begraafplaatsen Kerkhoflaan en Westduin zijn maximaal 50 personen toegestaan. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde maatregelen. Van de bezoekers en familie wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Voor meer informatie over uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances kijkt u op de website van het RIVM.

Bibliotheken

De Centrale bibliotheek aan het Spui en alle filialen in de wijken zijn open. Kijk voor meer informatie op de website van Bibliotheek Den Haag.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Om alle gezinnen in Den Haag de zorg te geven die zij nodig hebben werkt CJG op afspraak. Deze maatregelen zijn vanwege de beperkte ruimte in het CJG belangrijk. Zo kunnen bezoekers 1,5 meter afstand houden van elkaar. Daarnaast geldt voor de veiligheid een deurbeleid. Dat betekent het CJG de gezondheid aan de deur controleert en 1 begeleider per kind toelaat. Kijk voor meer informatie op cjgdenhaag.nl.

Daklozenopvang

De gemeente heeft samen met de Kessler Stichting, het Leger des Heils en het Rode Kruis 2 extra opvanglocaties voor daklozen geopend om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Beide locaties bieden 24 uurs opvang. De opvang is in beperkte groepen. Wie nu al gezondheidsklachten heeft wordt apart opgevangen. Wie net dakloos is geworden en nog geen contact heeft gehad met het Daklozenloket, kan zich bij dit loket melden.

Educatieve tuinen

Alle educatieve tuinen zijn gesloten. Er zijn dus geen lessen, activiteiten en bijeenkomsten.

Gemeentelijke ombudsman, jeugdombudsman en Den Haag Meldt

Ons kantoor is gesloten in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Ons inloopspreekuur is vervangen door een telefonisch spreekuur. Dit spreekuur vindt elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur plaats. Hiervoor kunt u van tevoren een afspraak maken door een e-mail te sturen naar ombudsman@denhaag.nl of te bellen met 070 - 752 8200. Op het afgesproken tijdstip wordt u dan gebeld door een medewerker van de ombudsman.

Bereikbaarheid Den Haag Meldt
Voor Den Haag Meldt zijn wij telefonisch 09.00 uur - 12.00 uur en van 14.00 uur - 17.00 uur (070 - 353 8000), per e-mail (denhaagmeldt@denhaag.nl) en via de website (www.denhaagmeldt.nl) bereikbaar. U kunt ook een afspraak maken voor het spreekuur.

Klachten kunt u per mail en via de website indienen. Meer informatie hierover vindt u op ombudsman-denhaag.nl, jeugdombudsmandenhaag.nl en denhaagmeldt.nl.

Hou van je Huis-punten

Alle Hou van je Huis-punten zijn tot nader order gesloten. Medewerkers zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.

Ondernemersportaal

Het inloopspreekuur van het Ondernemersportaal gaat voorlopig niet door. Het Ondernemersportaal is te bereiken via telefoon of e-mail van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur. Bel voor vragen naar (070) 353 60 04 of stuur een e-mail naar ondernemersportaal@denhaag.nl. Meer informatie op de pagina Ondernemersportaal.

Parkeren

Aanvragen parkeerkaarten weer mogelijk

Per 1 september kunt u weer een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook kunt u weer een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten (BVG) of gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Heeft u vragen over uw aanvraag of wijziging? Neem dan contact op met de afdeling Parkeren.

Servicepunten Arbeid Laak en Zuidwest

De Servicepunten Arbeid (SPA’s) Laak en Zuidwest zijn tot september gesloten.
SPA Schilderswijk/Transvaal (Vaillantlaan 104b) blijft wel open voor bezoekers, van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt de SPA’s wel bereiken via telefoonnummer (070) 752 61 03.

Welstands- en Monumentencommissie

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vinden de vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie als videoconferentie plaats. Kijk voor meer informatie op de pagina Agenda's vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie.

Zwembaden

De zwembaden in Den Haag zijn open. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gelden er een aantal duidelijke regels. Lees meer hierover op de pagina denhaag.nl/zwemmen

Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

Gepubliceerd: 30 juni 2020Laatste wijziging: 16 oktober 2020