Coronavirus: wijzigingen dienstverlening

De gemeente heeft de dienstverlening aangepast, ter bescherming van de klanten, bezoekers en medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Hiermee volgt de gemeente de landelijke richtlijnen. In dit overzicht leest u wat dit voor u kan betekenen. Deze pagina wordt aangevuld als er nieuwe wijzigingen zijn.

Publiekszaken

Overzicht maatregelen Publiekszaken tegen het coronavirus

De gemeente volgt de landelijke richtlijnen tegen het coronavirus. Om uzelf, de andere bezoekers en de medewerkers van de gemeente te beschermen, moet u zich goed aan alle maatregelen houden:

 • Houd altijd minstens 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf thuis als u verkouden bent.
 • Bent u verkouden, zeg dan alstublieft uw afspraak af. Mocht u verkouden zijn en toch langskomen, dan wordt u niet geholpen. Er wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt.
 • Als iemand in uw gezin koorts heeft of het benauwd heeft, moet het hele gezin thuisblijven.
 • Als u niet met anderen op de afspraak aanwezig hoeft te zijn, kom dan alleen.
 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor uw afspraak en houd er rekening mee dat u misschien moet wachten.
 • De gemeente vraagt u zoveel mogelijk met de pinpas of contactloos te betalen aan de balies van het Stadhuis Spui en stadskantoor Leyweg.

Gemeente werkt op afspraak

Om meer dan 500.000 Hagenaars goed van dienst te kunnen zijn, werkt de gemeente op afspraak. Zo kan de gemeente tijd voor u reserveren en bent u er zeker van dat u goed en snel geholpen wordt.

Afspraak is afspraak

Om dit voor iedereen goed te laten werken is het belangrijk om een aantal basisregels met elkaar af te spreken. De gemeente vraagt u dringend:

 • om op tijd op de afspraak te komen
 • alle benodigde documenten mee te nemen die vermeld staan bij het product
 • dat u zich zo snel mogelijk afmeldt als u onverwacht niet kunt komen
 • om u te houden aan alle maatregelen rond het coronavirus.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 14070 of via de website, dit wordt per product vermeld.

Lukt het niet om op tijd een afspraak te maken via de website, dan kunt contact opnemen met 14070. Zij bekijken dan of het nodig is de afspraak te vervroegen.

Afspraak verzetten of afzeggen

Wilt u uw afspraak verzetten of afzeggen? Dit kan via de links in de bevestigingsmail die u kreeg toen u de afspraak maakte.

Zie ook: Openingstijden en locaties stadsdeelkantoren.

Informatie- en Hulppunten (IHP)

Vanaf maandag 23 maart stopt, tot nader order, de dienstverlening op alle Informatie- en Hulppunten. Alleen op de volgende punten kunt u vanaf 17 april gele meeuwenzakken ophalen: de Informatie- en Hulppunten van Escamp, Haagse Hout en Laak en in Stadhuis Spui.

Huwelijkssluitingen op gemeentelijke locaties

Vanwege de grootte van de trouwzalen op Stadhuis Spui, Stadskantoor Leyweg en op het Oude stadhuis Groenmarkt is het aantal zitplaatsen beperkt. Op deze manier kan iedereen een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhouden. Het maximaal aantal toegestane personen is per locatie:

 • Stadhuis Spui: maximaal 25 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

 • Stadhuis Groenmarkt: maximaal 15 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

 • Stadskantoor Leyweg: maximaal 15 zittende personen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen. Dit is inclusief bruidspaar, getuigen en een fotograaf.

Staanplaatsen zijn niet toegestaan.

Het is toegestaan om de plechtigheid te livestreamen voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. U moet dat wel zelf organiseren.

Huwelijkssluiting op vrije locaties en op het strand

Kijk voor meer informatie over trouwen op vrije locaties en op het strand op: Trouwen op een vrije locatie.

Sociale Zaken

Alle geplande, persoonlijke afspraken met betrekking tot werk en inkomen gaan vooralsnog door. U wordt mogelijk wel gevraagd om de afspraak telefonisch te doen. U kunt ook (zonder afspraak) terecht bij de Advies en Informatiebalies, het Servicepunt Arbeid locatie Vaillantlaan, het Dak- & Thuislozenloket en de Gemeentelijke Kredietbank.

De algemene richtlijnen voor klantcontact gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de beveiliging zorgt dat niet meer dan 100 mensen tegelijk op de gemeentelijke locaties zijn. Verder worden zo veel mogelijk afspraken naar gemeentelijke locaties verplaatst.

Groepsbijeenkomsten afgezegd

Alle groepstrainingen en -bijeenkomsten worden afgezegd. Als u daarvoor was uitgenodigd, ontvangt u daarover bericht en wordt er zo mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

Contact bij wijzigingen

Als voor u iets verandert, dan wordt u gebeld om tijd en locatie van de afspraak door te geven of de afspraak af te zeggen.

Afspraak afzeggen

Kunt u zelf niet naar een afspraak komen? Bijvoorbeeld omdat u gezondheidsklachten heeft? Laat dit dan zo snel mogelijk per telefoon weten op telefoonnummer (070) 353 75 00. Eventueel wordt met u besproken of de afspraak telefonisch kan worden afgehandeld.

Daklozenopvang

De gemeente heeft samen met de Kessler Stichting, het Leger des Heils en het Rode Kruis 2 extra opvanglocaties voor daklozen geopend om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Beide locaties bieden 24 uurs opvang. De opvang is in beperkte groepen. Wie nu al gezondheidsklachten heeft wordt apart opgevangen. Wie net dakloos is geworden en nog geen contact heeft gehad met het Daklozenloket, kan zich bij dit loket melden.

Advies- en Informatiebalies

De openingstijden van de Advies- en Informatiebalies zijn aangepast. Kijk op de pagina Contact met SZW.

Adviescommissie Bezwaarschriften

De zittingen van de Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) gaan van 17 maart tot en met 19 mei niet door. De ACB neemt zelf contact op met partijen voor nieuwe data.

Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u een e-mail sturen naar ACB@denhaag.nl. Als ook de andere partijen het daarmee eens zijn, dan zal de ACB bekijken of direct, dus zonder uitgestelde zitting, uitspraak kan worden gedaan.

Begraafplaatsen

Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen mogen uit maximaal 30 personen bestaan, ook op de begraafplaatsen van de gemeente. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde maatregelen tot en met 19 mei 2020. Alle plechtigheden zijn zonder hapjes en drankjes. Van de bezoekers en familie wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Voor meer informatie over uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances kijkt u op de website van het RIVM.

Bibliotheken

De Centrale bibliotheek aan het Spui en alle filialen in de wijken zijn vanaf donderdag 14 mei weer open. Kijk voor meer informatie over de beperkte opening op de website van Bibliotheek Den Haag.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Om alle gezinnen in Den Haag de zorg te geven die zij nodig hebben werkt CJG op afspraak. Deze maatregelen zijn vanwege de beperkte ruimte in het CJG belangrijk. Zo kunnen bezoekers 1,5 meter afstand houden van elkaar. Daarnaast geldt voor de veiligheid een deurbeleid. Dat betekent het CJG de gezondheid aan de deur controleert en 1 begeleider per kind toelaat. Kijk voor meer informatie op cjgdenhaag.nl.

Educatieve tuinen

Alle educatieve tuinen zijn gesloten. Er zijn dus geen lessen, activiteiten en bijeenkomsten.

Gemeentelijke ombudsman, jeugdombudsman en Den Haag Meldt

De gemeentelijke ombudsman, de jeugdombudsman Den Haag en Leidschendam-Voorburg en Den Haag Meldt zijn vanwege versoepeling van de coronamaatregelen weer open. Om het spreekuur te bezoeken, moet u wel een afspraak maken. Het kantoor is te bereiken via telefoonnummer (070) 757 82 00 en e-mailadres ombudsman@denhaag.nl.

Klachten kunt u per mail en via de website indienen. Meer informatie hierover vindt u op ombudsman-denhaag.nl, jeugdombudsmandenhaag.nl en denhaagmeldt.nl.

Hou van je Huis-punten

Alle Hou van je Huis-punten zijn tot nader order gesloten. Medewerkers zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar.

Ondernemersportaal

Het inloopspreekuur van het Ondernemersportaal gaat voorlopig niet door. Het Ondernemersportaal is te bereiken via telefoon of e-mail van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur. Bel voor vragen naar (070) 353 60 04 of stuur een e-mail naar ondernemersportaal@denhaag.nl. Meer informatie op de pagina Ondernemersportaal.

Parkeren

Aanvragen Europese gehandicaptenparkeerkaart tijdelijk niet mogelijk

Om te bepalen of u als bestuurder of passagier recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart wordt u medisch beoordeeld door de GGD. De GGD voert vanaf woensdag 18 maart geen medische beoordelingen meer uit voor de aanvraag van een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Zonder deze beoordeling, kan de afdeling Parkeren uw aanvraag niet in behandeling nemen. Daarom kunt u op dit moment geen Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Ook aanvragen die vóór 18 maart zijn ingediend, maar waarvoor nog geen medische beoordeling is uitgevoerd, kunnen hierdoor op dit moment niet in behandeling worden genomen. Het is nog niet bekend wanneer de GGD de medische beoordelingen weer kan uitvoeren. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u bericht van de GGD.

Heeft u vóór 18 maart een medische beoordeling ondergaan? De GGD handelt deze beoordelingen nog af. De afdeling parkeren neemt uw aanvraag in behandeling zodra zij de beoordeling van de GGD hebben ontvangen. Het kan zijn dat de verwerking van uw aanvraag langer duurt dan 8 weken. Als dit het geval is, krijgt u hierover bericht van de gemeente.

Aanvragen van een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten of een individuele gehandicaptenparkeerplaats tijdelijk ook niet mogelijk

Voor het aanvragen van een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten (BVG) of een gehandicaptenparkeerplaats heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart nodig. Heeft u nog geen Europese gehandicaptenparkeerkaart, dan is het dus ook niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten of een gehandicaptenparkeerplaats. Heeft u wel een Europese gehandicaptenparkeerkaart en wilt u een aanvraag indienen of een wijziging doorgeven? Neem dan contact op met de afdeling Parkeren.

Is uw gehandicaptenparkeerkaart en/of bewonersparkeervergunning voor gehandicapten korter dan 3 maanden geldig? Neem dan contact op met de afdeling Parkeren.

Servicepunten Arbeid Laak en Zuidwest

De Servicepunten Arbeid (SPA’s) Laak en Zuidwest zijn tot en met 19 mei gesloten.
SPA Schilderswijk/Transvaal (Vaillantlaan 104b) blijft wel open voor bezoekers, van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt de SPA’s wel bereiken via telefoonnummer (070) 752 61 03.

Welstands- en Monumentencommissie

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vinden de vergaderingen van de Welstands- en Monumentencommissie vanaf 18 maart 2020 als videoconferentie plaats. Kijk voor meer informatie op de pagina Agenda's vergaderingen Welstands- en Monumentencommissie.

Zie ook: denhaag.nl/coronavirus

Gepubliceerd: 30 juni 2020Laatste wijziging: 30 juli 2020