Bureau Internationale Zaken (BIZ)

Het Bureau Internationale Zaken (BIZ) is het centrale bureau binnen de gemeente voor internationale zaken. BIZ heeft 3 kerntaken, die in 2009 zijn vastgelegd in de nota ‘Verleiden en Verbinden’: Haagse Brug, Europese en VN-stad en Den Haag kennisstad.

Andere taken van BIZ zijn:

  • het coördineren van het internationale beleid van de gemeente
  • verbinding leggen tussen de internationale stad en de inwoners van Den Haag
  • het werven van internationale (n)go’s
  • verslag uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over het internationale beleid

Adres en contact

Bureau Internationale Zaken
Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoonnummer: 06 - 23 06 29 73
E-mailadres: bsd-internationaal@denhaag.nl

Gepubliceerd: 7 april 2017Laatste wijziging: 30 april 2020