Annet Bertram - Gemeentesecretaris van Den Haag

Personalia

Naam
Bertram

Voornaam
Annet

Sinds 2007 ben ik gemeentesecretaris van Den Haag.

Wat doe ik?

Ik ben als gemeentesecretaris de hoogste ambtenaar van de gemeente Den Haag. Als secretaris en eerste adviseur van het college van B en W sta ik de burgemeester en de wethouders met raad en daad bij. Ik ben daarom ook tijdens de collegevergadering aanwezig. Ook ben ik voorzitter van het gemeentelijk managementteam en bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden. Tot slot ben ik algemeen directeur van de bestuursdienst.

Bezoekadres & contact

Stadhuis
Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon secretariaat: (070) 353 20 50 of (070) 353 20 23
Fax: (070) 353 27 82
E-mail: gemeentesecretaris@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
T.a.v. de gemeentesecretaris
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

De nevenfuncties van gemeentesecretaris Annet Bertram

    Bestuursadviseurs

    Naam E-mail Telefoon
    Eva Bruins eva.bruins@denhaag.nl 06 - 52 55 92 89
    Hans Mellema hans.mellema@denhaag.nl 06 - 21 80 65 25