Gemeenteberichten en bekendmakingen

Sinds 1 mei 2016 vindt u de officiële publicaties (bekendmakingen) van de gemeente niet meer op denhaag.nl, maar op overuwbuurt.overheid.nl. Ook de gemeenschappelijke regelingen vindt u via www.overheid.nl.

De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die belangrijk voor u of uw directe omgeving kunnen zijn.
Het gaat bijvoorbeeld om:

 • een nieuw bestemmingsplan
 • een vergunning voor een evenement
 • een bouwplan
 • het kappen van een boom
 • een verordening

   In de meeste gevallen is de gemeente verplicht over deze besluiten een officiële berichtgeving te doen in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

   Vanaf 1 mei 2016 via overheid.nl

   Sinds 1 mei 2016 vindt u de officiële publicaties (bekendmakingen) van de gemeente niet meer op denhaag.nl, maar op overuwbuurt.overheid.nl.

   Op deze landelijke site kunt u zelf bepalen hoe u op de hoogte wilt blijven van deze en andere publicaties die voor u interessant (kunnen) zijn.

   Gemeenschappelijke regelingen via overheid.nl

   Gemeenschappelijke regelingen zijn regelingen die de gemeente heeft door samenwerkingsverbanden met provincie en/of waterschappen. Deze regelingen zijn sinds 1 mei 2016 te vinden via zoek.overheid.nl.

   Deze regelingen worden vaak opgesteld voor sociale voorzieningen, zoals mensen helpen bij bijstand, het vinden van een nieuwe baan, of in de zorg. Het college van burgemeester en wethouders rapporteert een aantal keer per jaar over de gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraad, vooral in de paragraaf Verbonden Partijen van de jaarrekening en de begroting. Ook wordt er regelmatig aan de raad gevraagd om te spreken over een voorgenomen beslissing van de gemeenschappelijke regeling in een zogenaamde zienswijze-procedure.

   De gemeente heeft gemeenschappelijke regelingen met:

   Voor 7 maart 2012 werden de bekendmakingen gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De Posthoorn. Oude Gemeentebladen zijn in pdf te downloaden. U vindt in het blad alle bekendmakingen en andere officiële publicaties naar type en naar stadsdeel.

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   Vragen?

   Heeft u vragen over een bekendmaking? Neem dan contact op met de gemeente.