Den Haag - Rapporten Seniorvriendelijke Stad

Rapporten Seniorvriendelijke Stad

Den Haag wil graag een seniorvriendelijke stad zijn. Daarom heeft de stad zich als 1e stad in Nederland aangesloten bij het netwerk 'Age Friendly Cities' van de World Health Organisation (WHO). Maar wat is een seniorvriendelijke stad? Dit is in samenwerking met TNO onderzocht.

Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

Deel 1 Vitale ouderen in de Age-Friendly Stad Den Haag

TNO heeft in opdracht van de  gemeente onderzocht wat ouderen denken nodig te hebben om vitaal te blijven. Die vraag is ook gesteld aan professionals die bij hen betrokken zijn. Het onderzoek is gedaan aan de hand van de 8 domeinen van Age Friendly Cities. Deze zijn door de WHO geformuleerd.

Onderwerpen

 • Methode van onderzoek
 • Deelnemers
 • Vitaliteit: wat verstaan ouderen en professionals onder vitaliteit?
 • Wat hebben ouderen in Den Haag nodig om vitaal te blijven?    
 • Samenvatting resultaten prioritaire WHO thema’s
 • Discussie en conclusie

Deel 2 Wijkdashboard: Age-Friendly City Den Haag

De gemeente heeft TNO gevraagd te onderzoeken hoe seniorvriendelijk de wijken in Den Haag zijn. TNO heeft dit gedaan aan de hand van indicatoren die iets zeggen over seniorvriendelijkheid. Op basis van de scores op deze indicatoren zijn de wijken in Den Haag gerangschikt op seniorvriendelijkheid.

Onderwerpen

 • aanpak
 • resultaten en bevindingen
 • mogelijkheden en beperkingen
 • conclusie

Bewerking uitkomsten in wijkrapporten en kaartenviewer

De uitkomsten van het onderzoek van TNO zijn verwerkt in 2 producten.

Wijkrapportages

In dit bestand zijn de scores op alle indicatoren die iets zeggen over seniorvriendelijkheid opgenomen, per wijk. Wanneer u een wijk selecteert, worden alle uitkomsten voor deze wijk gepresenteerd. In de teksten kunt u lezen:

 • Waarom een thema belangrijk is voor ouderen
 • Waar u aan kunt denken als het gaat om seniorvriendelijkheid
 • Wat de wensen van de Haagse ouderen en professionals zijn.

Kaartenviewer

In deze viewer kunt u eenvoudig zelf de wijken met elkaar vergelijken:

 • Hoe scoren de wijken ten opzichte van elkaar op de verschillende thema’s?
 • Waar liggen de wijken die hoger dan wel lager scoren?
 • Waar wonen ouderen in Den Haag en nemen zij in aantal toe of juist af?

Daarnaast zijn verschillende voorzieningen die belangrijk zijn voor ouderen in de viewer opgenomen. Ook kunt u zien op welke loopafstand deze voorzieningen liggen van woningen.

Open de kaartenviewer Seniorvriendelijke Stad: maps.objectvision.nl/DHseniorvriendelijk

Naar de rapporten

Bekijk de wijkenrapportage en de 2 deelrapportages via het webarchief van de gemeente Den Haag.

 • Ga naar de website denhaag.archiefweb.eu
 • Links onder de kalender ziet u een zoekfunctie. Vult u hier 'rapporten seniorvriendelijke stad' in.
 • Klik rechts de webpagina aan met het gewenste rapport.
Meer informatie over de doelstellingen vindt u op de pagina Seniorvriendelijke stad

Gepubliceerd: 3 april 2017Laatste wijziging: 15 mei 2017