Geluidsoverlast door wegverkeer

Het wegverkeer in Den Haag is de belangrijkste oorzaak van geluidsoverlast. De meerderheid van de Hagenaars (60%) woont in gebieden waar de geluidsbelasting niet meer is dan 55 dB (Lden). 40% procent van de Hagenaars woont in gebieden met een geluidsbelasting van minder dan 50 dB (Lden).

Er zijn 2 geluidskaarten die het geluid van het wegverkeer in Den Haag weergeven:

Geluidskaart Wegverkeer per etmaal (PDF, 6,6 MB)
Geluidskaart Wegverkeer per nacht (PDF, 4,5 MB)

De lijnen op de kaarten hebben vaak een kronkelend verloop. Dat betekent dat er bebouwing of geluidsschermen aanwezig is. Deze beïnvloeden de verspreiding van het geluid. Om de etmaalkaarten en nachtkaarten beter met elkaar te kunnen vergelijken, is op de etmaalkaarten een extra geluidsklasse (50-54 dB) opgenomen.

In onderstaande tabellen staat het aantal woningen en bewoners per geluidsbelastingsklasse voor wegverkeer.

Geluidshinder verkeer per etmaal

Geluidshinder verkeer per etmaal
Geluidsbelastingsklassen in Lden (dB) Aantal woningen Aantal bewoners
55 - 59 35.474 77.618
60 - 64 33.141 72.767
65 - 69 16.205 37.411
70 - 74 1.089 2.330
75 en hoger 0 0
totaal boven 55 dB 85.909 190.126

Geluidshinder verkeer per nacht

Geluidshinder verkeer per nacht
Geluidsbelastingsklassen in Lden (dB) Aantal woningen Aantal bewoners
50 - 54 33.873 74.358
55 - 59 16.880 38.937
60 - 64 1.112 2.394
65 - 69 0 0
75 en hoger 0 0
totaal boven 50 dB 51.865 115.689

Wat valt op?

In de wijken Centrum, Laak en Escamp zijn de hoogste geluidsbelastingen als gevolg van het wegverkeer te vinden.

In Leidschenveen-Ypenburg is de algemene geluidsdruk het hoogst. Dit komt door de invloed van de rijkswegen A4, A12 en A13, en de spoorlijn Den Haag-Utrecht. Al bij de aanleg van dit stadsdeel zijn geluidwerende maatregelen genomen. Denk hierbij aan de inrichting van de wijk, de verkeerscirculatie en geluids-wallen en -schermen. Daardoor is in dit stadsdeel het laagste aantal Hagenaars te vinden die gehinderd, ernstig gehinderd en in hun slaap gestoord worden door wegverkeerslawaai.

Overlast

  • 12% (55.000) van de Hagenaars heeft last van wegverkeerslawaai.
  • 5% (24.000) hiervan heeft ernstige overlast
  • 2% (9500) wordt 's nachts door wegverkeerslawaai in hun slaap gestoord.

De berekende geluidsniveaus zeggen niets over het niveau binnen in woningen. Zeker voor nieuwere woningen geldt dat het geluidsniveau binnenshuis binnen de wettelijke normen valt. Dat geldt ook voor veel oudere woningen die inmiddels zijn voorzien van bijvoorbeeld dubbel glas.

Gepubliceerd: 20 augustus 2009Laatste wijziging: 4 augustus 2017