CBS Urban Data Center Den Haag

De gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan samenwerken in een CBS Urban Data Center (UDC). Het doel: nog beter gebruikmaken van beschikbare data en dit inzetten voor beleidsontwikkeling. Door verbanden te leggen tussen informatie van de gemeente en data van het CBS, wil de gemeente oplossingen vinden voor bijvoorbeeld maatschappelijke opgaven als armoede en veranderingen in de zorg.

De gemeente heeft veel lokale data verzameld. Deze data combineren met data van het CBS kan nieuwe waardevolle informatie opleveren. Het CBS beschikt over veel statistische gegevens en loopt wereldwijd voorop in het gebruik van registers en het koppelen van data op persoonsniveau. Samenwerken met het CBS in het Urban Data Center verbetert de onderzoeks- en statistiekprocessen binnen de gemeente. Het zorgt voor verbreding, verdieping en verbetering van de lokale data van de gemeente, waardoor de gemeente meer inzicht krijgt in wat er feitelijk in een stad gebeurt op gebieden als zorg, werk, onderwijs en wonen. Door de data slim te gebruiken kan de gemeente effectiever beleid maken, dat beter past bij wat de stad nodig heeft.

Onderzoek naar armoede

Armoede, in het bijzonder bij kinderen, is het eerste vraagstuk waar de gemeente zich in het Urban Data Center op richt. De gemeente voert een uitgebreid en actief armoedebeleid. De laatste jaren hield de gemeente zich bezig met ondersteuning aan kinderen met risico op armoede. Dit werd gedaan met fondsen voor schoolkosten en de Ooievaarspas. De gemeente wil graag meer weten over de achtergrondkenmerken en leefsituatie van deze kinderen. Daarnaast wil de gemeente meer zicht krijgen op de hoeveelheid kinderen die in aanmerking komen voor hulp. Zij zijn soms lastig op te sporen, bijvoorbeeld als gezinnen een extreem laag inkomen hebben, maar geen uitkering ontvangen. Het UDC kan helpen om deze informatie te achterhalen.

Privacy

Een belangrijk uitgangspunt bij het verzamelen en analyseren van gegevens is dat de privacy van burgers wordt gegarandeerd. Het CBS heeft behalve de data ook het juiste technische platform om analyses op persoonsniveau anoniem uit te voeren. Het platform is een privacybeschermende omgeving, die voldoet aan de hoge beveiligingseisen die gesteld worden aan de toegang tot dergelijke data.

Officiƫle opening UDC Den Haag

Het Urban Data Center gaat officieel van start op 26 september 2017, als ook de werklocatie geopend wordt. Op dat moment worden ook de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar armoede, dat momenteel in de vorm van een eerste pilot loopt. De resultaten worden zodra het onderzoek is afgerond ook op denhaag.nl gepubliceerd.

Samenwerkingen van het CBS met andere gemeentes

Het eerste Urban Data Center van het CBS ging eind september 2016 van start in samenwerking met de gemeente Eindhoven. In hetzelfde jaar volgde gemeente Heerlen. In januari 2017 ging het CBS ook de samenwerking aan met Regio Groningen.

Gepubliceerd: 23 augustus 2017Laatste wijziging: 1 september 2017