CBS Urban Data Center Den Haag

De gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan samenwerken in een CBS Urban Data Center (UDC). Het doel: nog beter gebruikmaken van beschikbare data en dit inzetten voor beleidsontwikkeling. Door verbanden te leggen tussen informatie van de gemeente en data van het CBS, wil de gemeente oplossingen vinden voor bijvoorbeeld maatschappelijke opgaven als armoede en veranderingen in de zorg.

De gemeente heeft veel lokale data verzameld. Deze gegevens combineren met data van het CBS kan nieuwe, waardevolle informatie opleveren. Het CBS beschikt over veel statistische gegevens. Zij loopt wereldwijd voorop in het gebruik van registers en het koppelen van data op persoonsniveau. Samenwerken met het CBS in het Urban Data Center verbetert de onderzoeks- en statistiekprocessen binnen de gemeente. Het zorgt voor verbreding, verdieping en verbetering van de lokale data van de gemeente. Hierdoor krijgt de gemeente meer inzicht in wat er feitelijk in een stad gebeurt op gebieden als zorg, werk, onderwijs en wonen. Door de data slim te gebruiken kan de gemeente effectiever beleid maken, dat beter past bij wat de stad nodig heeft.

Onderzoeksprojecten

Het komende jaar gaan de gemeente en het CBS met verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag, zoals:

  • Armoede in Den Haag scherper in beeld brengen, in het bijzonder bij kinderen.
  • Inzichtelijk maken van de structuren en processen achter ondermijning (bijvoorbeeld witwassen en dubieuze vastgoedtransacties).
  • In kaart brengen welke mensen uit Den Haag vertrekken en waarom (kenmerken en motieven).
  • De monitoring verbeteren van kinderen/jongeren die hoog risico hebben op voortijdig schoolverlaten.
  • Mogelijke bedreigingen voor Den Haag scherper in beeld brengen, zowel in het fysiek als het cyberdomein, en maatregelen onderzoeken die de weerbaarheid van de stad kunnen versterken.

De precieze onderzoeksagenda wordt nog vastgesteld.

Privacy

Een belangrijk uitgangspunt bij het verzamelen en analyseren van gegevens is dat de privacy van burgers wordt gegarandeerd. Het CBS heeft behalve de data ook het juiste technische platform om analyses op persoonsniveau anoniem uit te voeren. Het platform is een privacybeschermende omgeving, die voldoet aan de hoge beveiligingseisen die gesteld worden aan de toegang tot dergelijke data.

Samenwerkingen van het CBS met andere gemeentes

Het eerste Urban Data Center van het CBS ging eind september 2016 van start in samenwerking met de gemeente Eindhoven. In hetzelfde jaar volgde de gemeente Heerlen. In januari 2017 ging het CBS ook de samenwerking aan met Regio Groningen.

Gepubliceerd: 28 september 2017Laatste wijziging: 28 september 2017