Wet dwangsom en beroep en SZW

Vanaf 1 oktober 2009 geldt de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. In de wet staat dat een gemeente op tijd een besluit moet nemen op een vergunning, aanvraag of bezwaarschrift. Doet ze dit niet dan loopt de gemeente de kans dat ze een geldsom (= dwangsom) moet betalen.

Heeft Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) niet tijdig een besluit genomen op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kunt u deze dienst 'in gebreke stellen'.

U kunt gebruik maken van het digitale formulier 'ingebrekestelling' of een brief sturen naar:

Gemeente Den Haag

Dienst SZW, t.a.v. de afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 12610
2500 DK Den Haag

U kunt ook gebruik maken van het papieren formulier ingebrekestelling. Dit formulier is verkrijgbaar aan de Advies en Informatiebalies op de stadsdeelkantoren en op de Werkpleinen.

Meer informatie over deze nieuwe regelgeving vindt u bij Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Gepubliceerd: 5 november 2010Laatste wijziging: 2 mei 2017