Postadressen klacht gemeente

Hier vindt u de adresgegevens van de verschillende diensten voor het versturen van uw klacht. Elke dienst behandelt haar eigen klachten. Als u niet weet over welke dienst uw klacht gaat, dan kunt u de klacht sturen naar de gemeente.

Adressen diensten voor klachten
Gemeentelijke dienst Postadres
Bestuursdienst Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Brandweer Postbus 52155, 2505 CD Den Haag
Publiekszaken (voorheen Burgerzaken) Postbus 12620, 2500 DL Den Haag
Intern Dienstencentrum Postbus 12640, 2500 DN Den Haag
Belastingzaken Postbus 19924, 2500 CX Den Haag
Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12652, 2500 DP Den Haag
Openbare Bibliotheek Postbus 12653, 2500 DP Den Haag
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Postbus 12610, 2500 DK Den Haag
Stadsbeheer Postbus 12651, 2500 DP Den Haag
Stedelijke Ontwikkeling Postbus 12655, 2500 DP Den Haag
Gemeente Den Haag Postbus 12620, 2500 DL Den Haag

U kunt uw klacht ook digitaal (met het klachtenformulier) of mondeling (aan de balie of per telefoon) indienen. Lees meer over het indienen van een klacht.

Gepubliceerd: 9 januari 2015Laatste wijziging: 30 mei 2017