Klachten, bezwaar, beroep en compliment

Klacht, melding, bezwaar en compliment

Wilt u een klacht indienen of iets melden aan de gemeente over de openbare ruimte? Of wilt u bezwaar maken of de gemeente een compliment geven?