Klacht indienen over de gemeente

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Den Haag? Dan wil de gemeente dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.

Heeft u geen klacht over de gemeente, maar u wilt melden dat er iets in de openbare ruimte niet in orde is? Omdat er bijvoorbeeld iets kapot is of er ligt afval? Bijvoorbeeld parken, plantsoenen, straten en pleinen zijn openbare ruimte waar iedereen kan komen. Ga dan naar de pagina Melding openbare ruimte en doe een melding.

Hoe indienen?

U kunt uw klacht digitaal indienen met het klachtenformulier.

Bij het invullen van het formulier kunt u maximaal 10 minuten stoppen, daarna zijn de gegevens weg. Heeft u meer tijd nodig? Kies dan in het formulier onderaan elke pagina voor 'Opslaan en later verder gaan'. Als u dan uw e-mailadres doorgeeft, krijgt u een link. Via deze link heeft u maximaal 48 uur om het formulier af te maken en te verzenden. Let op: alleen afgeronde stappen (menu-items) blijven bewaard!

   Geef uw klacht door met DigiD

   Klacht indienen

   Geen DigiD of woont u buiten Den Haag? U kunt uw klacht ook indienen zonder DigiD.

   of:

   Hoe lang duurt het?

   U krijgt altijd een reactie op uw klacht. De gemeente handelt uw klacht af binnen 6 weken, of binnen 10 weken als het een ingewikkelde zaak is.

   Klacht voorleggen aan Gemeentelijke (jeugd)ombudsman

   Als u vindt dat de gemeente uw klacht niet goed heeft afgehandeld, of als het niet redelijk zou zijn als u uw klacht eerst bij de gemeente zou moeten indienen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke (jeugd)ombudsman.

   Klacht over de politie

   Vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door de politie? Neem dan contact op via klachtenregeling politie (www.politie.nl).

   Zie ook

   Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, de gemeente aansprakelijk stellen voor schade, bezwaar maken tegen een besluit of een compliment geven? Kijk dan op de pagina over Klacht, melding, bezwaar en compliment.

   Gepubliceerd: 18 maart 2013Laatste wijziging: 12 augustus 2019