Klacht indienen over de gemeente

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Den Haag? Dan wil de gemeente dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker.

   Geef uw klacht door met DigiD

   Klacht indienen

   Geen DigiD? U kunt uw klacht ook indienen zonder DigiD.
   Uw persoonlijke gegevens worden dan niet automatisch ingevuld.

   Klacht, melding of bezwaar

   Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, omdat er bijvoorbeeld iets kapot is of er afval ligt? Of de gemeente aansprakelijk stellen voor schade, bezwaar maken tegen een besluit of een compliment geven? Kijk dan op de pagina over Klacht, melding, bezwaar en compliment.

   Andere manieren om uw klacht in te dienen

   Hoelang duurt het?

   U krijgt altijd een reactie op uw klacht. De gemeente handelt uw klacht binnen 6 tot 10 weken af.

   Klacht voorleggen aan Gemeentelijke (jeugd)ombudsman

   Als u vindt dat de gemeente uw klacht niet goed heeft afgehandeld, of als het niet redelijk zou zijn als u uw klacht eerst bij de gemeente zou moeten indienen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke (jeugd)ombudsman.

   Klacht over de politie

   Vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door de politie? Neem dan contact op met de politie via de website van de politie.

   Gepubliceerd: 18 maart 2013Laatste wijziging: 1 juni 2021