Wethouder Liesbeth van Tongeren

Personalia

Naam
Van Tongeren

Voornaam
Liesbeth

Liesbeth van Tongeren is wethouder Duurzaamheid en Energietransitie en 3e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Duurzaamheid
 • Energiebeleid en -transitie
 • Milieu
 • Luchtkwaliteit
 • Circulaire economie
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • Voedselstrategie
 • Verduurzaming bestaande woningvoorraad
 • Dierenwelzijn
 • Grondbedrijf
 • Stadsdeel Laak

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D.05.
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 71 72
E-mail: secretariaatVanTongeren@denhaag.nl
E-mail: liesbeth.vantongeren@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's