Wethouder Liesbeth van Tongeren

Personalia

Naam
Van Tongeren

Voornaam
Liesbeth

Liesbeth van Tongeren is wethouder Duurzaamheid en Energietransitie en 4e loco burgemeester.

Portefeuille

  • Duurzaamheid
  • Energiebeleid en -transitie
  • Milieu
  • Luchtkwaliteit
  • Circulaire economie
  • Afvalinzameling en -verwerking
  • Voedselstrategie
  • Verduurzaming bestaande woningvoorraad
  • Stadsdeel Laak

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D.05.
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 71 72
E-mail: secretariaatVanTongeren@denhaag.nl
E-mail: liesbeth.vantongeren@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's