Wethouder Liesbeth van Tongeren

Liesbeth van Tongeren

Personalia

Naam
Van Tongeren

Voornaam
Liesbeth

Liesbeth van Tongeren is wethouder Duurzaamheid, Milieu, Energietransitie en 3e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Energietransitie
 • Luchtkwaliteit
 • Circulaire economie: afvalinzameling en -verwerking
 • Stadslogistiek
 • Inkoopbeleid
 • Voedselstrategie
 • Verduurzaming gebouwde stad
 • Dierenwelzijn
 • Stadsdeel Laak
 • Klimaatadaptatie

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D05.06
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 752 58 04
E-mail: secretariaatVanTongeren@denhaag.nl
E-mail: liesbeth.vantongeren@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's